Mūsdienu automobiļu tehnoloģijas

  

Vācu profesionālās izglītības izdevniecības Europa Lehrmittel grāmatai Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik šobrīd jau ir tulkojumi angļu, franču un 9 citās valodās. Ir vienošanās, bet vēl nav parakstīts līgums par 2013. gadā iznākošā 30. izdevuma tulkojuma grāmatas izdošanu latviešu valodā. Sādas kvalitātes automobiļu mācību grāmatas līdz šim Latvijā nav izdotas, tāpēc izdošanai piedāvāju nedaudz netradicionālu variantu. Ar šo mēs palīdzētu gan profesionālajai, gan RTU studiju programmas "Automobiļu transports" studentu izglītībai. Grāmata būs noderīga arī nozares profesionāļiem. Grāmatas nosaukums "Mūsdienu automobiļu tehnoloģijas" vēl var tikt precizēts.

Grāmatas iepriekšējo izdevumu satura rādītājs latviešu valodā apskatāms šeit.

Tā kā, diemžēl, šobrīd gandrīz katra vērtīga grāmata tiek piratizēta un grāmatas izdošanas izdevumi ir pietiekami augsti, Latvijas izdevēji neizvēlas profesionālu grāmatu tulkošanu un izdošanu. Lai palielinātu iespēju iegādāties grāmatu mācību procesam, vispirms mēģināsim grāmatu izdot nekomerciālā projektā, kura peļņu, ja tādu izdotos sasniegt, izmantotu citu mācību grāmatu izdošanai.

Aicinu piedalīties šajā projektā:

Studentus.
Ieteicams grāmatas sagatavošanu izmantot kā mācību procesu. Vispirms meklēju studentus, kas vēlētos pastrādāt ar atslēgas vārdiem, nelielo vārdnīcu, kas tiks ietverta grāmatā, zīmējumu un tabulu tulkojumiem. Studenta ieguvums - apgūta terminoloģija, tajā skaitā veikta papildus apmācība, ieraksts grāmatas atzinību sadaļā apliecinās, ka students veicis profesionālu darbu ar angļu - vācu - latviešu automobiļu tekstiem. Par darbu apjomu, kas izietu ārpus mācību procesa, piedāvāšu vienoties par samaksu.

Absolventus.
Aicināšu pieteikties vispirms terminu, vārdnīcas precizēšanā un rediģēšanā. Kad vārdnīcas pirmais uzmetums būs pabeigts - nosūtīšu elektronisku failu, kuru varēs arī izmantot savā profesionālajā darbībā, bet ne tālāk izplatīt vai izmantot cita projekta radīšanai. Vēlāk aicināšu pieteikties atsevišķu grāmatas nodaļu pārlasīšanā un rediģēšanā. Aicinu atsaukties arī aicinājumam, kas paredzēts uzņēmējiem.

Uzņēmējus.
Aicinu piedalīties projekta finansēšanā nopērkot grāmatas angļu,(angļu grāmatai būs jauna versija 2013. gada beigās, kura arī tiks izmantota tulkojumam) vācu, franču versijas vai iepriekš pasūtot lielāku skaitu latviešu grāmatas izmantošanai uzņēmumā vai dāvināšanai mācību iestādei.

Kolēģus RTU un profesionālajā izglītībā.
Zinu, ka atsevišķām grāmatas nodaļām jau ir veikti tulkojumi grāmatas iepriekšējam izdevumam angļu valodā. Aicinu vienoties par tulkojuma izmantošanu grāmatas tapšanā. Aicinu neveidot grāmatas un ar to saistīto materiālu pirātiskas versijas, jo tas aizkavētu citu mācību materiālu izdošanu. Individuāli piedāvāšu arī citādi piedalīties projekta realizācijā.

Visiem, kas būs piedalījušies grāmatas tapšanā, būs pieeja projekta finansiālajai informācijai, ieskaitot realizāciju, lai pārliecinātos par projekta nekomerciālo statusu. Ar vārdu "piedalījies" šeit un citur tiek apzīmēts, ka sniedzis manāmu ieguldījumu, kas atbilstu vairāku dienu darbam. Katram, kas vēlētos piedalīties, sniegšu precizējošu skaidrojumu par to, kā tiks realizēts projekts.

Grāmatas "Mūsdienu automobiļu tehnoloģijas"projekta vadītājs
Juris Kreicbergs

Latvian

Slider