Automobiļu motori

Automobiļu motori, Automobiļu motori (studiju projekts)

Automobiļu motoru studiju priekšmetos tiek apskatīta automobiļu motoru konstrukcija, darbība un teorētiskie pamati.

Tiek apskatīti motoru konstruktīvie risinājumi:

 • kloķa-klaņa mehānismi
 • gāzu sadales mehānismi
 • dzeses sistēmas
 • eļļošanas sistēmas
 • benzīna un gāzmotora barošanas sistēmas
 • dīzeļmotora barošanas sistēmas

Tiek apskatīta motoru teorija:

 • motoru termodinamiskie cikli
 • degvielas sadegšanas ķīmiskie procesi
 • ieplūde, saspiešana, degšana, iIzplešanās
 • atgāzu veidošanās
 • piespiedu gaisa padeves likumsakarības
 • degmaisījuma veidošanās dzirksteļaizdedzes un dīzeļmotoros
 • motora dinamika, spēki un slodzes motorā
 • vibrācijas, motoru līdzsvarošana un svārstību slāpēšana
 • motora detaļu stiprības nodrošināšana
 • jaudas un griezes momenta palielināšana
 • degvielas patēriņa samazināšana
 • kaitīgo atgāzu samazināšana

Laboratorijas darbos:

 • detalizēti iepazīstas ar motoru konstrukciju
 • mēra motoru darbības parametrus pie dažādiem motora regulējumiem

Studiju projektā:

 • skicē un rasē motoru mezglus un detaļas
 • aprēķina motoru termodinamiskos procesus
 • rēķina motoru dinamiku
 • veic motora detaļu stiprības aprēķinus
 • veic moderno motora sistēmu analīzi

Motoru diagnostiku un diagnostikas ierīces apskata Automobiļu tehniskās ekspluatācijas kursos.

Motoru remontu apskata Automobiļu remonta kursos.

Foto galerija "Automobiļu motori"

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider