Publikācijas

Mobilitāte

Latvijas nacionālā elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkla izveidošanas analīze

Rubenis A.
Berjoza D.
Grīslis A.
Francis I.

RTU AK

 

 

Longer combination vehicles and road safety

Grislis A.

Transport. Volume 25, Issue 3, 2010

Degvielas un enerģijas patēriņš

City Driving Element Combination Influence on Car Traction Energy Requirements

Kreicbergs J.
Makarchuk D.
Zalcmanis G.
Grislis A.

LLU konferences raksti 2015

 

 

Analysis of Energies and Speed Profiles of Driving Cycles for Fuel Consumption Measurements

Makarchuk D.
Kreicbergs J.
Grislis A.
Gailis M.

LLU konferences raksti 2015

 

Uncertainties in Eco-Driving Instructions and Perceptions about Fuel Consumption Reduction Applying Eco-Driving Techniques

Kreicbergs J.
Gailis M.

Book Series: Transport Means - Proceedings of the International Conference ISSN: 1822-296X

Iekšdedzes motori

Instrumentation of cetane number research engine

Gailis M.
Jansons M.
Rudzitis J.
Kreicbergs J.

LLU konferences raksti 2016

 

 

Effect of modified diesel fuel on engine fuel efficiency

Kreicbergs J.
Grislis A.
Zalcmanis G.
Rudzitis J.

LLU konferences raksti 2014

Ceļu satiksmes drošība

Vehicle in-use tyre characteristics evaluation during winter driving training

Kreicbergs J.
Zalcmanis G.
Grislis A.

Agronomy Research 14(5), 1635-1644, 2016

 

 

Evaluation of social legislation infringements for international haulage truck drivers involved in road transport accidents

Zalcmanis G.
Grislis A.
Kreicbergs J.

LLU konferences raksti 2015

 

Infringements of requirements of social legislation for drivers of commercial vehicles involved in road traffic accidents

Zalcmanis G.
Grislis A.
Kreicbergs J.

LLU konferences raksti 2014

 

Vieglo automobiļu ziemas riepu tehniskā stāvokļa analīze Latvijas ekspluatācijas apstākļos

Grīslis A.
Zalcmanis G.
Kreicbergs J.

RTU MTAF TI AK

 

Rīgas pilsētas neregulējamo gājēju pāreju pētījums

Broks D.
Grīslis A.

RTU maģistra darbs

 

Profesionālas apmācības un izziņas materiāls

Grislis A.
Kreicbergs J.
Šūpols M.

RTU MTAF TI AK pētījums

Latvian

Slider