Prakse

Bakalaura studiju programmā iekļauta 20 nedēļu gara prakse. Prakse var notikt Latvijā un ārzemēs, jebkura tipa uzņēmumā ar nosacījumu, ka studenta tiešie praktikanta vai darba pienākumi ir saistīti ar izvēlēto studiju programmu:

  1. Automobiļu, to sastāvdaļu un rezerves daļu ražošanas, apkopes vai remonta iekārtu
  • konstruēšana
  • ražošana
  • pārdošana
  • apkope
  • remonts
  1. Satiksmes drošības organizācija
  2. Pārvadājumu un kravu ekspedīcijas organizācija
  3. Tehniski līdzvērtīga darbība, kas ietver darbu ar automobiļiem.

Lielākā daļa studentu praksi uzsāk februārī vai martā. Uzņēmumiem, kuri vēlas piedāvāt prakses vietu vai vietas, lūdzam sūtīt piedāvājumu uz auto@rtu.lv . RTU ir sagatavoti trīspusēji prakses līgumi starp RTU, prakses vietu un studentu - skat šeit. Studentiem līguma sagatave pieejama arī ORTUS.

RTU Automobiļu katedra izsaka pateicību uzņēmumiem, kuri nodrošinājuši mūsu studentus ar prakses vietām un cer, ka uzņēmumiem ir bijusi iespēja izvēlēties sev nepieciešamus kvalificētus darbiniekus.

Foto galerija "Prakse"

Latvian

Slider