Kā iestāties

Lai uzsāktu studijas bakalaura programmā "Autotransporta inžnierija", var pieteikties   Latvijas valsts portālā www.latvija.lv/studijas. Sekojiet dokumentu iesniegšanas veidiem un termiņiem https://www.rtu.lv/lv/nac-studet !

Pieteikšanās studijām ir aprakstīta šeit.

Uzņemšanas noteikumi ir kopēji visām Rīgas Tehniskās universitātes akadēmisko un profesionālo pamatstudiju programmām.

Programmai "Autotransporta inženierija" neklātienē var apgūt tikai Bakalaura studiju programmu.
Neklātienes departamenta mājaslapa meklējama šeit.

 

Papildus informācija

 

Papildus informāciju par studiju saturu var saņemt RTU Automobiļu akadēmiskajā grupā.

Atvērto durvju dienas:

  • tiks precizētas
Latvian

Slider