Kā iestāties

Lai uzsāktu studijas bakalaura programmā "Automobiļu transports", varēs pieteikties  2018. gadā no 25. jūnija Latvijas valsts portālā www.latvija.lv/studijas.

Pieteikšanās studijām ir aprakstīta šeit.

Uzņemšanas noteikumi ir kopēji visām Rīgas Tehniskās universitātes akadēmisko un profesionālo pamatstudiju programmām.

Programmai "Automobiļu transports" neklātienē var apgūt tikai Bakalaura studiju programmu.
Neklātienes departamenta mājaslapa meklējama šeit.

 

Uzņemšana maģistra programmā 2018. gadā paredzēta uz valsts finansētām budžeta vietām 3.,4.,5. jūlijā no 1600 līdz 1900, 6., 7., 10. jūlijā no 1000 līdz 1300.

Līdzi jāņem dokumenti:

  • Aizpildīta pieteikuma veidlapa (veidlapu iedos lietvedībā);
  • Bakalaura diploma kopija;
  • Atzīmju izraksta kopija;
  • Pases personas datu sadaļas kopija (citu mācību iestāžu absolventiem);
  • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 25.00 EUR (RTU 2016. gada absolventiem - 10 EUR). Samaksas veidi aprakstīti šeit;
  • Iesniedzot kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

 

Papildus informācija

Papildus informāciju par studiju saturu var saņemt RTU Automobiļu katedrā. Skolas ir aicinātas pieteikt AK laboratoriju un auditoriju apmeklējumu, kā arī visi aicināti atvērto durvju dienās.

Atvērto durvju dienas:

  • tiks precizētas

 

RTU centrālā ēka Kaļķu ielā 1, kurā darbojas uzņemšanas komisija (kā atrast)

Latvian

Slider