Kā iestāties

Lai uzsāktu studijas bakalaura programmā "Automobiļu transports", varēja pieteikties  2019. gadā no 25. jūnija Latvijas valsts portālā www.latvija.lv/studijas. Dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana klātienē no 3. līdz 9. jūlijam. Paldies visiem, kas pieteicās!

Pieteikšanās studijām ir aprakstīta šeit.

Uzņemšanas noteikumi ir kopēji visām Rīgas Tehniskās universitātes akadēmisko un profesionālo pamatstudiju programmām.

Programmai "Automobiļu transports" neklātienē var apgūt tikai Bakalaura studiju programmu.
Neklātienes departamenta mājaslapa meklējama šeit.

 

Uzņemšana maģistra programmā 2018. gadā paredzēta uz valsts finansētām budžeta vietām 2., 3.,4.,8. jūlijā no 1600 līdz 1900, 5., 6., 9. jūlijā no 1000 līdz 1300 Ķīpsalas ielā 6–117, Rīgā.

Līdzi jāņem dokumenti:

  • Derīga pase vai Personas apliecība
  • Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
  • Pielikums – sekmju izraksts (izņemot RTU absolventus sākot ar 2018.g.);
  • CE sertifikāti;;
  • Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu;
  • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 35.00 EUR .

 

Papildus informācija

Papildus informāciju par studiju saturu var saņemt RTU Automobiļu katedrā.

Atvērto durvju dienas:

  • tiks precizētas

 

RTU Arhitektūras fakultātes ēka, kurā darbojas uzņemšanas komisija (kā atrast)

Latvian

Slider