Pasniedzēji

 

 

 

Māris Knite, profesors, Dr.habil.phys.

 • Fizika

"Universitātes galvenais uzdevums ir dot iespēju studentam iemācīties maksimāli precīzi un radoši domāt, kā arī attīstīt ticību sev, ka jebkurai problēmai var rast risinājumu"

 

 

 

 

 

Edgars Šīrons, vadošais pētnieks, Dr.Sc.Hab.Ing

 • Vispārīgā metroloģija

"Radošs darbs - zinātne sākās tur, kur sākās mērīšana. Lai sasniegtu augstus tehniski-ekonomiskus rādītājus, nepārtraukti jāpaaugstina darba rezultāta kvalitāte - precizitāte."

 

 

Jānis Vība, profesors, Dr.Sc.Hab.Ing

 • Teorētiskā mehānika

"Teorētiskā mehānika pamatojas uz objektīviem, reāli eksistējošiem dabas likumiem un dod zināšanas, kuras izmanto citas dabas un tehnisko zinātņu nozares"

 

 

Modris Dobelis, profesors, Dr.Sc.Ing

 • Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

"Attēls ir tūkstoš vārdu vērts. Rasējums arī ir attēls un tehniskam speciālistam ir jāsaprot rasējumu valoda. Tēlotāja ģeometrija ir šīs valodas ābece un sniedz izpratni, kā veidot arī 3D digitālos modeļus."

 

 

Aleksandrs Januševskis, profesors, Dr.Sc.Ing

 • Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

"„Viss jāveido tik vienkārši, cik vien iespējams, bet ne vienkāršāk.” /Alberts Einšteins/"

 

 

Andrejs Krasņikovs, profesors, Dr.Sc.Ing

 • Materiālu pretestība

"Materiālu pretestība ir bāzes priekšmets kurš dod pamatzināšanas mašīnbūves konstrukciju projektēšanai un to ekspluātācijas īpašību novērtēšanai"

 

 

Oskars Liniņš, profesors, Dr.Sc.Ing

 • Elektropneimo tehnika

"Mužīgais jautājums: kas ir sākumā detaļa vai rasējums ?"

 

 

Juris Saulītis, profesors, Dr.oec.

 • Ekonomika

"Cilvēks un sabiedrība pieņemot lēmumus izdara izvēli. Ceru, ka Jūsu izvēle būs veiksmīga un būs pamats tālāko mērķu sasniegšanai"

 

 

Sigurds Jaundālders, asociētais profesors, Dr.Sc.Ing

 • Siltummācība

 

 

Jānis Ozoliņš, asociētais profesors, Dr.Sc.Ing

 • Inženiermateriālu struktūra un īpašības
 • Materiālzinības
 • Mašīnbūvniecības tehnoloģija

"Inženieris domā par materiāliem tikai tad, kad konstruē jaunu mašīnu un tad, kad kaut kas salūzt."

 

 

 

 

Airisa Šteinberga, asociētā profesore, Dr.Psych.

 • Psiholoģija
 

 

 

 

 

 

 

 

Aivis Grīslis, as. profesors, Dr.Sc.Ing

 • Autotransporta pārvadājumi
 • Autotransporta pārvadājumu speckurss
 • Auto satiksmes drošības speckurss

"Cilvēka galvenā funkcija ir dzīvot – nevis eksistēt. Pilnveido sevi, lai sāktu dzīvot!"

 

 

Juris Kalinka, docents, Dr.Sc.Ing

 • Materiālu pretestība

 

 

Jānis Kaņeps, docents,

 • Elektropneimo tehnika

"Mācoties jūs sapratīsiet arī to, ka tikai ar saspiestu gaisu, nedaudz elektrības, mehānikas un pietiekamu zināšanu un atjautības devu var paveikt lielas lietas"

 

 

Juris Kreicbergs, docents, MSc.Ing, MBA

 • Automobiļu teorija
 • Auto satiksmes drošība
 • Automobiļu teorija (studiju projekts)
 • Autotransporta uzņēmumi
 • Pētniecība autotransportā

"Pasniedzēja uzdevums ir motivēt studentu atrast laiku un resursus studijām un novērtēt sasniegto rezultātu konkrētajā studiju priekšmetā. Vēlāk pasniedzējs var priecāties par absolventu sasniegumiem, kuri bieži nav tiešā saistībā ar sasniegto konkrētajā kursā, jo patiesus rezultātus sasniedz tie, kas neaprobežojas ar universitātes zināšanām, bet pastāvīgi sevi pilnveido."

 

 

Ēriks Vonda, docents, MSc.Ing

 • Autotransporta līdzekļu tehniskās ekspluatācijas speckurss
 • Auto satiksmes drošības speckurss
 • Autotransporta līdzekļu remonta speckurss
 • Prakse

 

 

Gundars Zalcmanis, docents, MSc

 • Automobiļu elektriskās un elektroniskās ierīces
 • Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija
 • Transporta līdzekļu ekspluatācijas materiāli
 • Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)
 • Automobiļu ekspluatācija (studiju projekts)

"Ir prieks un gandarījums strādāt un sadarboties ar daudzsološiem un daudz sološiem studentiem..."

 

 

Oskars Irbītis, lektora p.i., MSc

 • Automobiļu izmēģinājumi
 • Transporta līdzekļu mehānika

 

 

Jānis Rudzītis, laboratoriju vadītājs, Ing

 • Autotransporta līdzekļu remonts
 • Autotransporta līdzekļu remonta speckurss
 • Transporta līdzekļu ekspluatācijas materiāli

"Grūts, bet patīkams ir process, kad projekts tiek īstenots dzīvē"

 

 

Andris Skārds, laboratoriju vadītājs, Ing

 • Automobiļu motori

"Skatīsimies uz dzīvi optimistiskāk"

 

 

Māris Stāks, lektora p.i., MSc

 • Autotransporta līdzekļu konstrukcija

 

 

Kārlis Šneps-Šnepe, laboratoriju vadītājs, Ing

 • Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija
 • Autotransporta līdzekļu remonta speckurss

 

 

Māris Gailis, docents, PhD

 

 

Gaļina Blagova, lektore,

 • Ekonomika

 

 

Kalvis Kravalis, docents, Dr.Sc.Ing,

 • Plūsmas mehānika

 

 

Gatis Muižnieks, docents, Dr.Sc.Ing

 • Materiālzinības
 • Inženiermateriālu struktūra un īpašības

"Izglītoties nenozīmē piepildīt tukšu spaini, bet gan tumsā iedegt gaismu"

 

 

Guntis Pikurs, lektors,

 • Plūsmas mehānika

 

Latvian

Slider