Topošajiem studentiem

RTU Automobiļu katedra
aicina uzsākt studijas programmā
"Autotransporta inženierija"

Studiju programmu "Autotransporta inženierija" piedāvā  Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultāte. Studiju programmu pārvalda RTU MTAF Transporta institūts. Studiju programma visos līmeņos ir akreditēta uz maksimāli iespējamo laiku.

Katru gadu tiek noteikts valsts budžeta finansēto vietu skaits.
2022. gadā bija pareredzētas 56 budžeta vietas bakalaura studijām un 12 vietas maģistra studijām.

Pieejamas arī studijas par maksu. Maksas lielumu nosaka katru gadu. Maksu iespējams veikt pa daļām. Daļai sekmīgo studentu reizēm ir iespējams pāriet uz budžeta finansētajām studiju vietām.

Studenti, kuri uzrādījuši vislabākos studiju rezultātus ir iespējams saņemt stipendiju. Valsts stipendijas gan saņem tikai neliels studentu skaits. Katru gadu pastāv arī vairākas uzņēmumu stipendijas. Vecākos kursos un īpaši maģistratūrā liela daļa studentu paralēli studijām strādā.

Liela daļa studentu, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir ārpus Rīgas dzīvo kopmītnēs (šeit RTU informācija par kopmītnēm). Daļa studentu izvēlas citas īrētas dzīves vietas.

Ar vispusīgu informāciju jaunajiem studentiem iesakām iepazīties RTU mājas lapā.

Šajā mājaslapā, kā arī klātienē Ķīpsalas ielā 6B aicinām iepazīties ar studiju programmu "Autotransporta inženierija"

Tuvākās atvērto durvju dienas: 2024. gadā:

Tuvākā izglītības izstāde: "Skola": 2024. gadā Ķīpsalā

Tuvākā uzņemšana studiju programmās: 2023. gada jūlijs

Latvian

Slider