Topošajiem studentiem

RTU Automobiļu katedra
aicina uzsākt studijas programmā
"Automobiļu transports"

Studiju programmu "Automobiļu transports" piedāvā  Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultāte. Studiju programmu pārvalda RTU MTAF Transporta institūts. Studiju programma visos līmeņos ir akreditēta uz maksimāli iespējamo laiku. Nākošā akreditācija notiks tad, kad Latvijā tiks noteikta jaunā akreditācijas sistēma.

Katru gadu tiek noteikts valsts budžeta finansēto vietu skaits.
2015. gadā paredzētas 45 budžeta vietas bakalaura studijām un 15 vietas maģistra studijām.
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Aizsardzības akadēmiju, kuri apgūst studiju programmu "Sauzszemes spēku Militārā vadība" 2014. gadā kopā ar Autotransporta programmas studentiem studijas uzsāka arī NAA kadeti.

2014. gadā studijas programmā "Automobiļu transports" uzsāka arī 14 maksas studenti. Maksas lielumu nosaka katru gadu. Maksu iespējams veikt pa daļām. Maksas lielums 2015./2016. studiju gadā vēl nav apstiprināts. Daļai sekmīgo studentu reizēm ir iespējams pāriet uz budžeta finansētajām studiju vietām. Piemēram, 2015. gada sākumā 2., 3 un 4. kursā ir tikai 1 maksas students (uzņemti katru gadu virs 10, daži arī nav turpinājuši studijas).

Studenti, kuri uzrādījuši vislabākos studiju rezultātus ir iespējams saņemt stipendiju. Valsts stipendijas gan saņem tikai neliels studentu skaits. Katru gadu pastāv arī vairākas uzņēmumu stipendijas. Vecākos kursos un īpaši maģistratūrā liela daļa studentu paralēli studijām strādā.

Liela daļa studentu, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir ārpus Rīgas dzīvo kopmītnēs (šeit RTU informācija par kopmītnēm). Daļa studentu izvēlas citas īrētas dzīves vietas.

Ar vispusīgu informāciju jaunajiem studentiem iesakām iepazīties RTU mājas lapā.

Šajā mājaslapā, kā arī klātienē Viskaļu ielā 36A aicinām iepazīties ar studiju programmu "Automobiļu transports"

Tuvākās atvērto durvju dienas: 2017. gadā:

Tuvākā izglītības izstāde: "Skola": 2017. gadā 24. līdz 26. februāris Ķīpsalā

Tuvākā uzņemšana studiju programmās: 2017. gada jūlijs

Latvian

Slider