Salidojums 2018

Paldies visiem salidojuma dalībniekiem, foto

Paldies viesiem salidojuma dalībniekiem par ierašanos, jauno laboratoriju apskati un kopā pavadīto laiku. Diemžēl neizdevās ar visiem personīgi parunāt, bet bija patiess prieks visus atkal redzēt.

Vēlreiz atgādinu izteikto salidojumā:

  • absolventiem noteikti ir ko stāstīt pašreizējiem studentiem. Šobrīd ir aicinājums dalīties savā pieredzē uz atsevišķām lekcijām. Ja jūtiet, ka variet piedāvāt kādu informatīvu tēmas izklāstu, lūdzu atsūtīt iespējamo tēmu  uz auto@rtu.lv (paldies absolventiem, kuri jau piedāvāja);
  • Automobiļu katedrā nav visu gadu izlaidumu fotogrāfijas, īpaši senāko izlaidumu. Lūdzu atsūtīt kādu sava izlaiduma fotogrāfiju uz auto@rtu.lv;
  • mēs labprāt papildinātu fotogrāfijas ar mūsu absolventiem darba vietās (tuvākajā laikā ir jāpārveido mājaslapa mūsdienīgākā formātā, tad pievienosim). Lūdzu atsūtīt uz auto@rtu.lv savas fotogrāfijas darba vietā, tekstā uzrakstot darba vietas nosaukumu un, vēlams, amatu;
  • absolventi autoinženieri tiek aicināti iestāties Latvijas Autoinženieru asociācijā LAIA. (ir individuālie un kolektīvie biedri, vispastāvīgākā tradīcija - gada konference pavasarī Auto izstādes laikā Ķīpsalā, kur arī tiek gaidītas un organizētas interesantas prezentācijas);
  • labs veids, kā turpināt atbalstīt automobiļu studentu apmācību RTU ir iestāties APKC biedrībā par kolektīvo biedru vai arī, iespēju un vēlmes gadījumā, ziedot APKC.

Lai saglabātu atmiņas par šo pasākumu, būs pieejami arī foto. RTU absolventu asociācija izsūtīs personīgus e-pastus visiem, kuri reģistrējās, lai nosūtītu linku uz absolventu asociācijas uzņemtajām fotogrāfijām. Ja nereģistrējāt savu epastu, foto saņemšanai lūdzu atsūtīt epastu uz auto@rtu.lv. Kad būs pieejamas mūsu uzņemtās fotogrāfijas, informācija būs šeit.

Ar cieņu,
Juris Kreicbergs
RTU Automobiļu katedras vadītājs, p.i.

Salidojumā piedalījās profesors Jānis Ozoliņš, kas bija Mehānikas un Mašīnbūvniecības fakultātes dekāns, kuram bija būtiska loma pie specialitātes dibināšanas RPI. No pirmajiem pasniedzējiem, kas uzsāka darbu ar automobiļu studentiem piedalījās arī pašreizējais Automobiļu katedras docents Ēriks Vonda.

Reģistrācija

Salidojuma galvenā reģistrācija - dalības maksas veikšana. Ja kāds nav paspējis reģistrēties, aicinām veikt reģistrēšanos pēc salidojuma.

Saņēmējs: Autotransporta profesionālās kompetences centrs, biedrība 40008279416,
Adrese: Viskaļu iela 36A, Rīga, LV-1006
Banka: Swedbank LV15HABA0551045552693
Summa: EUR 15
Maksājuma mērķis: Absolventu salidojums

APKC ir Automobiļu katedras pasniedzēju dibināta biedrība, kas kopā ar biedrību MITAC nodrošina telpu un aprīkojuma apmaksu. Ja vēlaties un variet plašāk atbalstīt automobilistu apmācību RTU, aicinām ziedot uz norādīto kontu, maksājuma mērķī norādot - ziedojums. Ar salidojuma dalības maksājumu tika segta telpas noma un iekārtošana. Kopā ar ziedojumiem tika pilnībā segtas salidojuma izmaksas. Milzīgs paldies ziedotājiem. Bez salidojuma dalības maksas tika saņemti ziedojumi no 7 absolventiem par kopējo summu ap EUR 1800 (summa nav precīza, jo pāris gadījumos maksu par vairākiem dalībniekiem nevarēja nodalīt no ziedojuma).

Absolventu apziņošana

Salidojuma organizācija sākas ar apziņošanu. Diemžēl šoreiz daudzi absolventi palika neapziņoti.Sākam vākt informāciju 50. gadu salidojumam. Šeit Excel failā ir absolventu saraksti no 1982. gada līdz 2018. gadam. Ja sarakstā redzat nepilnības, lūdzu informēt auto@rtu.lv.(ievietosim jau saņemto informāciju periodiski, ne uzreiz pēc saņemtā - paldies absolventiem, kas jau informēja par saraksta nepilnībām)  Būtu pateicīgi, ja Jūs savu un paziņu kontaktinformāciju ierakstītu Excel failā un atsūtītu uz auto@rtu.lv. Saraksts ar kontaktinformāciju netiks publicēts, bet paliks Automobiļu katedrā saziņai tikai ar absolventiem.

Par salidojumu

Pagājuši 40 gadi, kopš Rīgas Tehniskajā universitātē (Rīga Politehniskajā institūtā) autoapmācības entuziastu Valentīna Biķernieka, Gundara Liberta, Vitolda Šnepa un Ērika Vondas vadībā tika uzsākta autotransporta speciālistu sagatavošana.

2018. gada 27. oktobrī organizējām jubilejas salidojumu. Kopš 1982. gada autotransporta inženiera kvalifikāciju ieguvuši vairāk nekā 1100 inženieru, 700 bakalauru un 150 maģistru.

Pasākums paredzēts Maskavas ielā 196 .  Būs pieejama gan pirmā stāva telpa, gan viss pagrabstāvs ar nelielu virtuves zonu.

Salidojuma laiks un vieta

Salidojums notika 2018. gada 27. oktobrī.

No 14:00 līdz 15:00 ap 40 absolventu iepazinās ar Automobiļu katedras jaunajām motoru un tehniskās ekspluatācijas un diagnostikas laboratorijām Ķīpsalā RTU Laboratoriju mājā Paula Valdena 1 (blakus izstāžu kompleksam).

Salidojuma programma Maskavas ielā 196 (bijusī docenta Vitolda Šnepa uzturētā Motoru laboratorija):

no 15:30 - sākām ierasties,
16:00 - ieradās tie, kas māk ierasties precīzi,
16:00 līdz 16:45 - ar visiem sveicinājāmies un veicām pirmās pārrunas, aizņēmām galdiņus, pārliecinājāmies par pārtikas nodrošinājumu, iejutāmies atmosfērā un veidojām gaisotni, kamēr vēl gaišs - fotografējāmies ēkas ārpusē,
17:00 - runas, informācija par pasākuma iespējām,
Fonā dzīva mūzika, prezentācijas par RPI un RTU automobilistu tēmu, dažas īsākas un mazāk formālas runas.
Pasākuma beigas bija ap pusnakti. Paldies ēkas īpašniekiem, galdu piegādātājiem, Krauklīša gardumiem un visiem pārējiem, kas palīdzēja salidojuma organizēšanā.

Salidojuma laikā tika filmēts un fotogrāfēts studiju programmas popularizēšanas nolūkā. Materiāli tiks ievietoti studiju programmas mājaslapā un serveriem, kas nodrošina video un foto rādīšanu. Lūdzam informēt, ja materiālus ar Jūsu klātbūtni pasākumā nedrīkst publicēt.

RTU absolventu asociācija sveica mūs salidojumā un uzsauca pāris stundām profesionālu fotogrāfu. Saistībā ar to, visus aicina reģistrēties rtuconnect.net un lūdz izsūtīt salidojuma dalībnieku e-pasta adreses absolventu informēšanai. Ja kādam tas nav pieņemami, lūdzu laicīgi pieteikties vai neiesniegt savu e-pastu mums.

Sveiciens no visiem Automobiļu katedras pasniedzējiem un darbiniekiem, kas izveidoja šo salidojumu !

Latvian

Slider