Salidojums 2018

Reģistrācija

Salidojuma galvenā reģistrācija - dalības maksas veikšana

Saņēmējs: Autotransporta profesionālās kompetences centrs, biedrība 40008279416,
Adrese: Viskaļu iela 36A, Rīga, LV-1006
Banka: Swedbank LV15HABA0551045552693
Summa: EUR 15
Maksājuma mērķis: Absolventu salidojums

Aicinām arī papildus reģistrēties Doodle (šeit), kas izveidota, lai redzētu reģistrējušos absolventus, bet ir zināms, ka daudzi absolventi, kas Doodle nepierakstījās, plāno ierasties.

APKC ir Automobiļu katedras pasniedzēju dibināta biedrība, kas kopā ar biedrību MITAC nodrošina telpu un aprīkojuma apmaksu. Ja vēlaties un variet plašāk atbalstīt automobilistu apmācību RTU, kā arī, ja nenovēliet pasniedzējiem atkal segt ar dalības maksu nenosegtās salidojuma izmaksas, aicinām ziedot uz norādīto kontu, maksājuma mērķī norādot - ziedojums.

Salidojuma laiks un vieta

Salidojums notiek 2018. gada 27. oktobrī Maskavas ielā 196, sākums plkst. 16:00.

No 14:00 līdz 15:00 interesentus aicinām iepazīties ar Automobiļu katedras jaunajām motoru un tehniskās ekspluatācijas un diagnostikas laboratorijām Ķīpsalā RTU Laboratoriju mājā Paula Valdena 1 (blakus izstāžu kompleksam).

Salidojuma laikā tiks filmēts un fotogrāfēts studiju programmas popularizēšanas nolūkā. Materiāli tiks ievietoti studiju programmas mājaslapā un serveriem, kas nodrošina video un foto rādīšanu. Lūdzam informēt, ja materiālus ar Jūsu klātbūtni pasākumā nedrīkst publicēt.

Ēdamvielas un cita pārtika

Aicinām ņemt līdzi groziņus (pārtiku var nelikt groziņos, der arī maisiņi - paskaidrojums, jo konstatējām, ka ne visi izprot latviešu vārda "groziņi" lietošanu). Nodrošināsim vienreizējos traukus (papīra glāzes, šķīvji utml), lēndarbīgu kafijas automātu (pupiņas un ūdeni nav jāņem līdzi).

Par salidojumu

Ir pagājuši 40 gadi, kopš Rīgas Tehniskajā universitātē (Rīga Politehniskajā institūtā) autoapmācības entuziastu Valentīna Biķernieka, Gundara Liberta, Vitolda Šnepa un Ērika Vondas vadībā tika uzsākta autotransporta speciālistu sagatavošana.

2018. gada 27. oktobrī organizējam jubilejas salidojumu. Kopš 1982. gada autotransporta inženiera kvalifikāciju ieguvuši vairāk nekā 1100 inženieru, 700 bakalauru un 150 maģistru.

Pasākums paredzēts Maskavas ielā 196 (bijusī Vitolda Šnepa uzturētā Motoru laboratorija).  Ieskats: https://www.facebook.com/suknustacija/. Būs pieejama gan pirmā stāva telpa, gan viss pagrabstāvs ar nelielu virtuves zonu.

Salidojuma organizācija sākas ar apziņošanu. Lūdzu apziņot savus grupas biedrus, kolēģus un paziņas. Šeit Excel failā ir absolventu saraksti no 1982. gada līdz 2018. gadam. Ja sarakstā redzat nepilnības, lūdzu informēt auto@rtu.lv. Būtu pateicīgi, ja Jūs savu un paziņu kontaktinformāciju ierakstītu Excel failā un atsūtītu uz auto@rtu.lv. Saraksts ar kontaktinformāciju netiks publicēts, bet paliks Automobiļu katedrā saziņai tikai ar absolventiem.

Salidojuma programma tiks precizēta un tiks ierakstīta šeit. Atskatīsimies vēsturē, pastāstīsim par šodienas norisēm un plāniem. Iespējams, rīta pusē varēs iepazīties ar jaunajām laboratorijām Ķīpsalā. Nav plānota skaļa mūzika, būs iespēja parunāt gan kopā, gan atsevišķās grupās.

Šobrīd uzaicinātie pasniedzēji - pašreizējais fakultātes dekāns profesors Ēriks Geriņš, dekāns, kas bija pie specialitātes dibināšanas RPI - profesors Jānis Ozoliņš, docente Ingrīda Straume un Automobiļu katedras pasniedzēji.

Absolventu prezentācijas

Absolventi līdz 22. oktobrim (bet, pēc iespējas ātrāk) ir aicināti atsūtīt 2...10 slaidu prezentācijas (vai foto) par savu karjeru, kuras plānojam palaist kolektīvai apskatei. Atsevišķas prezentācijas labprāt piedāvātu parādīt ar autora komentāriem. Šeit ir sagatave prezentācijām. Prezentāciju vai atsevišķas karjeru raksturojošas fotogrāfijas aicinam sūtīt uz auto@rtu.lv. 23. oktobrī ir atsūtītas 2 prezentācijas.

Gaidām Jūsu ieteikumus un ierosinājumus !

Latvian

Slider