Kāpēc studēt

Studēt RTU studiju programmā "Autotransporta inženierija" ir vērts, jo

 • ir daudzveidīgas darba iespējas;
 • ir iespēja ieņemt vadošus amatus;
 • iespējams iegūt dzīvei noderīgas iemaņas;
 • transporta nozarē ir viens no augstākajiem vidējiem atalgojumiem Latvijā;
 • sagaidāms interesants darbs ar mūsdienīgu tehniku;
 • studiju laiks tiks pavadīts skaistā pilsētā - Rīgā;
 • būs darbs ar interesantiem cilvēkiem;
 • auto vienkārši ir prieka avots

 

Iemesli kādēļ tiek lemts turpināt studijas maģistrantūrā "Autotransporta inženierija":

 • ir vēlme neapstāties studijās;
 • izglītības apjoms ir tuvāks agrāko laiku 5 gadu inženiera izglītībai;
 • plānotajā karjerā maģistra grāds būs noderīgs;
 • studijas iesaka pasniedzēji;
 • ir vēlme investēt nākotnē;
 • nav vēlēšanās uzsākt praktiskā darba karjeru, bet ir vēlēšanās darīt ko noderīgu.

 

Turpināt studijas doktorantūrā RTU studiju programmā "Transports" ir vērts, ja

 • sevī atrasts pētnieka prieks;
 • ir jau veikti pirmie publicējamie pētījumi;
 • ir spēja un apņēmība pētniecībai veltīt daudz studiju un "brīvā" laika;
 • saskaņota pētījamā problēma un saprasts, kas vēlētos finansēt šo pētījumu.

Foto pirms nākamā izaicinājuma

Latvian

Slider