Kontaktinformācija

Kā mūs atrast - Ezermalas iela 6k

Organizatoriskie jautājumi:
Maiga Ābola, RTU Automobiļu katedras lietvedība
Adrese: Ezermalas 6k-214, Rīga, Latvija, LV-1006
Tālrunis: (+371) 6708 9714      
 
E-pasts: Maiga.Abola@rtu.lv

Organizatoriskie jautājumi 1. un 2. kursa studentiem:
Inese Roze, RTU MTAF jaunāko kursu lietvedība
Adrese: Ezermalas 6k-226, Rīga, Latvija, LV-1006
Tālrunis: (+371) 6708 9369 
E-pasts: Inese.Roze@rtu.lv

Jautājumi par studiju programmu saturu:
docents prakt., MBA, M.Sc. inž. Juris Kreicbergs
Adrese: Ezermalas 6k-216, Rīga, Latvija, LV-1006
Tālrunis: (+371) 6708 9741    
E-pasts: Juris.Kreicbergs@rtu.lv

Jautājumi par uzņemšanu studiju programmā:
RTU uzņemšanas komisija
Adrese: Kaļķu iela 1-121, Rīga, Latvija, LV-1658
Tālrunis: (+371) 6708 9319   
 E-pasts: uznemsana@rtu.lv

 

Jautājumi par uzņemšanu neklātienē:
RTU Neklātienes un vakara studiju departaments
Adrese: Āzenes iela 16/20-306, Rīga, Latvija
Tālrunis: (+371) 6708 9413  ; Mājas lapa

E-pasts: Danuta.Rozite@rtu.lv

 

Jautājumi 3. un vecāko kursu neklātienes studentiem:
RTU NVSD biroja administratore Margrieta Stikāne
Adrese: Āzenes iela 16/20-306, Rīga, Latvija
Tālrunis: (+371) 6708 9412
; Mājas lapa
 E-pasts: Margrieta.Stikane@rtu.lv

 

Jautājumi par Automobiļu transporta doktorantūru:
docents, Dr.Sc.Ing. Aivis Grīslis
Adrese: Ezermalas k6-209, Rīga, Latvija, LV-1006
E-pasts: Aivis.Grislis@rtu.lv

Jautājumi par šo mājaslapu www.auto.rtu.lv:
docents prakt., MBA, inž. Juris Kreicbergs
Adrese: Ezermalas 6k-216, Rīga, Latvija, LV-1006
Tālrunis: (+371) 6708 9741
Mob: (+371) 2924 5628    
E-pasts: Juris.Kreicbergs@rtu.lv

Auomobiļu katedras pasniedzēji::

docents prakt., M.Sc. inž. Ēriks Vonda
Adrese: Ezermalas 6k-219, Rīga, Latvija, LV-1006
tālrunis: (+371) 6708 9742  
 E-pasts: Eriks.Vonda@rtu.lv

 

docents prakt., M.Sc. inž. Gundars Zalcmanis
Adrese: Ezermalas 6k-225, Rīga, Latvija, LV-1006
Tālrunis: (+371) 6708 9742  
 E-pasts: Gundars.Zalcmanis@rtu.lv

 

laboratoriju vadītājs, M.Sc. inž. Jānis Rudzītis
Adrese: Ezermalas 6k-236, Rīga, Latvija, LV-1006
Tālrunis: (+371) 6708 9742  
 E-pasts: Janis.Rudzitis@rtu.lv

 

lektors, M.Sc. inž. Māris Gailis
Adrese:Ezermalas 6k-229, Rīga, Latvija, LV-1006
 E-pasts: Maris.Gailis@rtu.lv

 

laboratoriju vadītājs, M.Sc. inž. Andris Skārds
Tālrunis: (+371) 2616 5367

 

Jautājumi, kurus nav izdevies atrisināt ar minētiem kontaktiem:
MTAF dekāns, profesors, Dr.Sc.Ing. Ēriks Geriņš
Adrese: Ezermalas 6k-222, Rīga, Latvija, LV-1006
Tālrunis: (+371) 6708 9711    
E-pasts: Eriks.Gerins@rtu.lv

 

Latvian

Slider