Studentiem

Aicinājums pašreizējiem studiju programmas "Automobiļu transports" studentiem:

Izveidojiet sava studiju gada mājas lapu ievietošanai sadaļā "Studenti", līdzīgi, kā 1979. g. studentiem ir lapa sadaļā "Absolventi". Pēc studiju beigšanas, lapu pārvietosim pie absolventiem.

Lai gan no malas var rasties priekšstats, ka interneta laikmetā studenti ar informāciju ir pietiekami nodrošināti, šobrīd uzskatām, ka būtu nepieciešama kvalitatīva mūsdienu grāmata par automobiļu uzbūves pamatiem latviešu valodā. Ir noskatīta vācu profesionālās izglītības grāmata Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, kurai šobrīd jau ir tulkojumi angļu, franču un 9 citās valodās. Šeit ir informācija par to, kā aicinām Jūs piedalīties projektā.

Visa pašreizējiem Automobiļu transporta studentiem paredzētā informācija tiek izvietota ORTUS lietotāju izveidotā studiju priekšmetā Autotransporta studentiem (pieeja tikai autorizētiem lietotājiem).

Studenti aicināti piedalīties studiju programmas mājaslapas pilnveidošanā un papildināšanā. Aicinām kontaktēties ar doc. Aivi Grīsli vai doc. Juri Kreicbergu. Sadaļā "Studenti" vēlamies ievietot studentu fotogrāfijas ar īsu komentāru par izvēlēto studiju programmu vai vēlējumu topošajiem studentiem. Fotogrāfijas un tekstu lūdzam iesūtīt auto@rtu.lv. Vismaz reizi semestrī paredzēts atjaunot pasniedzēju sarakstu, kas pasniedz priekšmetus Automobiļu transporta studentiem. Tad arī atjaunotu studentu un absolventu informāciju. Studentu un absolventu izvēle, parādīšanas kārtība un daudzums, atjaunojot mājaslapu, var mainīties.

 

Studiju programmas drukāšanai:
Profesionālā bakalaura studiju programma "Automobiļu transports"
Profesionālā maģistra studiju programma "Automobiļu transports"

 

Studentiem noderīgākās saites publiskajā RTU mājaslapā:
Semestra un brīvlaiku kalendārais saraksts
Bibliotēkas elektroniskais katalogs

 

Nodarbību saraksti (var neiekļaut izmaiņas - oficiālie saraksti pieejami ORTUS):

3. kursa bakalauru studijas

1. kursa maģistra studijas
1. kursa maģistra studijas (pēc akadēmiskā bakalaura)
1. kursa maģistra studijas (pēc citas profesionālās izglītības)

1. kursa kadetiem (sadarbība ar NAA)
2. kursa kadetiem (sadarbība ar NAA)
 

Visi nodarbību saraksti RTU mājaslapā

 

    Foto galerija "Studijas"

    Latvian

    Slider