Studentiem

Aicinājums pašreizējiem studiju programmas "Automobiļu transports" studentiem:

Izveidojiet sava studiju gada mājas lapu ievietošanai sadaļā "Studenti", līdzīgi, kā 1979. g. studentiem ir lapa sadaļā "Absolventi". Pēc studiju beigšanas, lapu pārvietosim pie absolventiem.

Visa pašreizējiem Automobiļu transporta studentiem paredzētā informācija tiek izvietota ORTUS lietotāju izveidotā studiju priekšmetā Autotransporta studentiem (pieeja tikai autorizētiem lietotājiem).

Studenti aicināti piedalīties studiju programmas mājaslapas pilnveidošanā un papildināšanā. Aicinām kontaktēties ar doc. Juri Kreicbergu. Sadaļā "Studenti" vēlamies ievietot studentu fotogrāfijas ar īsu komentāru par izvēlēto studiju programmu vai vēlējumu topošajiem studentiem. Fotogrāfijas un tekstu lūdzam iesūtīt auto@rtu.lv. Studentu un absolventu izvēle, parādīšanas kārtība un daudzums, atjaunojot mājaslapu, var mainīties.

 

Studiju programmas pdf failos:
Profesionālā bakalaura studiju programma "Automobiļu transports"
Profesionālā maģistra studiju programma "Automobiļu transports"

 

Studentiem noderīgākās saites publiskajā RTU mājaslapā:

Bibliotēkas elektroniskais katalogs

Visi nodarbību saraksti RTU mājaslapā

 

    Foto galerija "Studijas"

    Latvian

    Slider