Auto satiksmes drošība

Studiju priekšmeta mērķis ir iepazīstināt ar auto satiksmes drošības pamatprincipiem.

Apskatāmās tēmas:

 • Auto satiksmi reglamentējošie dokumenti.
 • Organizācijas auto satiksmes drošības jomā, to darbības specifika.
 • Ceļu satiksmes negadījumi, to uzskaite un analīze.
 • Autovadītājs un auto satiksmes drošība.
 • Transporta līdzekļu vadītāju psihofizioloģija un tās ietekme uz satiksmes drošību.
 • Autotransporta līdzeklis un auto satiksmes drošība.
 • Automobiļa aktīvā, pasīvā, pēcavārijas, uguns un ekoloģiskā drošība.
 • Auto ceļš, ceļa apstākļi un auto satiksmes drošība.
 • Auto satiksmes organizācijas pamati.
 • Auto satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi.
 • Ceļu satiksmes negadījumu autotehniskā ekspertīzes veikšanas pamatprincipi.

Iegūstamās prasmes:

 • auto satiksmes drošību ietekmējošo subjektu un objektu identificēšana;
 • ietekmes novērtēšana un analīzes spēja;
 • autosatiksmes drošību ietekmējošo autotransporta līdzekļu vadītāju psihofizioloģisko īpašību noteikšana;
 • automobiļa aktīvās, pasīvās, pēcavārijas, uguns un ekoloģiskās drošības parametru identificēšana un analīze;
 • autotehniskās ekspertīzes veikšanas principu pielietošana vienkāršu situāciju ceļu satiksmes negadījumu  analīzē;
 • ceļu satiksmes organizācijas principu izvērtēšana
 • ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvēle un izvērtēšana
 • auto satiksmes drošības nozari reglamentējošās likumdošanas, standartu un prasību pārzināšana.

Studiju priekšmetā  iegūtās zināšanas vēlams papildināt studējot Maģistra studiju programmā un izvēloties studiju priekšmetu "Auto satiksmes drošība (speckurss)”.
 

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider