Automobiļu remonts

Studiju priekšmeta Autotransporta līdzekļu remonts mērķis ir apgūt automobiļa remonta tehnoloģiju pamatprincipus.

Studiju priekšmetā apskatāmās tēmas:

 • Vispārēja informācija par automobiļu remontu. Automobiļa vecošanās. Dilšana.
 • Automobiļa robežstāvoklis, novērtēšanas kritēriji.
 • Remontderīgums, novērtēšanas kritēriji.
 • Remontu veidi. Detaļu savstarpējā apmaināmība.
 • Detaļu izgatavošanas tehnoloģija.
 • Remonta tehnoloģiskais process. Termini.
 • Mezglu un detaļu mazgāšana.
 • Izjaukšana un defektēšana. Defektēšanas metodes.
 • Šķirošana un uzglabāšana.
 • Atjaunošanas metodes.
 • Griešanas režīms, aprēķins. Uzlaide, uzlaides aprēķins.
 • Remonta tehnoloģisko procesu dokumentācija.
 • Salikšanas process.
 • Mezglu piestrāde.
 • Raksturīgu defektu remonta tehnoloģiju piemēri.
 • Šķidro blīvju un līmju lietošana.

Tiek veikti sekojoši laboratorijas darbi:

 • Kloķvārpstas defektēšana.
 • Sadales vārpstas defektēšana.
 • Motora bloka defektēšana.
 • Motora bloka cilindra izvirpošana.
 • Motora bloka cilindra honēšana.
 • Kloķvārpstas rēdžu slīpēšana.
 • Sadales vārpstas izciļņu slīpēšana.
 • Vārpstveida detaļu dinamiskā balansēšana.

Studiju priekšmetā tiek veikts remonta vai apkopes iekārtas projekts, kas ietver sekojošus jautājumus:

 • Detaļu bāzēšana. Bāzēšanas kļūda, tās novēršana.
 • Jaunas ierīces projektēšanas stadijas. Konstruktoru dokumentācija.
 • Jaunas ierīces nepieciešamības pamatojums. Ierīces konstrukcijas izvēles pamatojums.
 • Jaunas ierīces kvalitātes novērtējums. Ierīces struktūra.
 • Ierīces pamatelementu tehnoloģiskums. Izgatavošanas tehnoloģiskā procesa stadijas.
 • Tehnoloģiskā kontrole. Normu kontrole.
 • Drošības sistēmas ierīcē. Krāsojums. Uzlīmes.
 • Plastmasu pielietojums.
 • Metālu profili un markas
 • Detaļu apstrādes precizitāte (virpošana, frēzēšana, urbšana, griešana, u.c.) un tās ietekme uz izstrādājuma pašizmaksu.
 • Dekoratīvie pārklājumi. Stiprinājumi.
 • Hidrosistēmu un pneimosistēmu blīvējumi.
 • Ierīces lietošanas instrukcija. Darba drošība ekspluatējot ierīci.
 • Dažāda pielietojuma ierīču projektēšanas īpatnības.

Automobiļu remontu dziļāk tiek piedāvāts studēt maģistrantūras programmā.

Studiju priekšmetā iegūtās zināšanas vēlams papildināt studējot Maģistra studiju programmā un izvēloties studiju priekšmetu “Autotransporta līdzekļu remonts (speckurss)”.

Foto galerija "Automobiļu remonts"

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider