Autotransporta uzņēmumi

Studiju priekšmeta mērķis ir sasaistīt studentu zināšanas par autotransporta tehnoloģijām ar to pielietojumu uzņēmējdarbības plānošanā un analīzē.

Apskatāmās tēmas:

 • Ar autotransportu saistītā uzņēmējdarbība.
 • Autotransporta uzņēmuma praktiskie ekonomikas pamati.
 • Autotransporta uzņēmuma finansu grāmatvedības elementi.
 • Autotransporta uzņēmuma izmaksu elementi.
 • Mārketinga pamati autotransporta uzņēmumā.
 • Pārdošanas pamati un klientu apkalpošana autotransporta uzņēmumā.
 • Neliela autotransporta uzņēmuma finansēšana.
 • Informācijas sistēmas autotransporta uzņēmumā.
 • Vadības pamati autotransporta uzņēmumā.
 • Personāla vadība autotransporta uzņēmumā.
 • Projektu vadības pamati autotransporta uzņēmumā.
 • Kvalitātes vadība autotransporta uzņēmumā.
 • Autotransporta uzņēmuma tehnoloģiskais plānojums un tehnoloģiskā aprīkojuma izvēle.

Studiju priekšmets attīsta un pilnveido studenta spējas:

 • novērtēt un analizēt autotransporta nozares uzņēmumus, to mērķu, pielietoto tehnoloģiju un stratēģiju dažādību;
 • veikt maza autopārvadājumu uzņēmuma tehnoloģisko, finansiālo un vadības plānošanu,
 • publiski uzstāties un argumentēti aizstāvēt savas izvēlētās tehnoloģiskās un uzņēmējdarbības stratēģijas autotransporta nozarē,
 • izstrādāt autotransporta uzņēmuma tehnoloģisko plānojumu.

<< Atpakaļ uz Maģistra studiju programmu

Latvian

Slider