Civilā aizsardzība

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un ugunsdrošības pamatprincipos,
 • sagatavot rīcībai un uzvedībai ugunsgrēka gadījumā un iespējamās ārkārtējās situācijās,
 • sniegt zināšanas un rekomendācijas tehnogēno risku fundamentālās izcelsmes un to realizācijas shēmas noteikšanai. 

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Valsts civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēma
 • Iedzīvotāju individuālā un kolektīvā aizsardzība.
 • Dabas katastrofas
 • Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti.
 • Radiācijas drošība.
 • Ugunsdrošība.

Studiju rezultātā studenti:

 • spēj analizēt un izvērtēt bīstamos faktorus, kas rodas avārijas rezultātā darbojoties ar ķīmiskām vielām,
 • spēj izprast bīstamos faktorus, veikt aprēķinus bīstamās zonās, kas rodas ķīmisko vielu avārijas rezultātā,
 • spēj analizēt un izvērtēt bīstamos faktorus, kas rodas avārijas rezultātā darbojoties ar radioaktīvām vielām,
 • spēj izprast bīstamos faktorus, veikt aprēķinus bīstamās zonās, kas rodas radioaktīvo vielu avārijas rezultātā,
 • spēj analizēt un izvērtēt bīstamos faktororus, kas rodas ugunsgrēka gadījumā,
 • spēj izprast ugunsgrēka bīstamos faktorus, veikt tiem aprēķinus,
 • spēj adekvāti rīkoties katastrofu gadījumos,
 • spēj izmantot zināšanas un rekomendācijas par rīcību un uzvedību ugunsgrēka gadījumā un ārkārtējās situācijās.

Studiju priekšmetu "Civilā aizsardzība" nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Darba un civilās aizsardzības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider