Darba aizsardzība

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • sniegt pamatzināšanas darba drošībā un veselības aizsardzība darba vietās, kas neieciešamas praktiskajā darbā uzņēmumos,
 • izprast darba aizsardzības sistēmas pārvaldības principus uzņēmumos un iestādēs,
 • iegūt prasmi identificēt darba vidē satopamos darba vides riskus,
 • iegūt prasmi pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem darba vides risku samazināšanai vai novēršanai.   

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Darba aizsardzības tiesību aktu sistēma, tās izveides pamati.
 • Darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas izveides principi uzņēmumā .
 • Apmācības un instruktāžas darba aizsardzībā.
 • Iekārtu un darba aprīkojuma izvēles principi, tā tehnisko apkopju organizācija.
 • Darba aizsardzības prasības darba telpām.
 • Bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības pamatprincipi.
 • Darba vidē satopamo risku klasifikācija un to pieļaujamās robežvērtības
 • Darba vides risku novērtēšanas metodes un to novērtēšanas organizācija.
 • Preventīvo pasākumu plānošanas principi.
 • Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi.
 • Darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas principi.

Studiju rezultātā studenti

Studiju priekšmetu "Civilā aizsardzība " nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Darba un civilās aizsardzības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider