Datorgrafika

Studiju priekšmeta mērķis ir automatizētās projektēšanas (CAD) teorētisko koncepciju sapratne un praktiska CAD programmatūru pielietošanas prasmju apguve projektējot plaša spektra mašīnbūves objektus.

Aplūkojamās tēmas:

 • Datorgrafikas vieta mašīnbūves projektos un tās nozīme.
 • Grafiskās paketes un standarti. Grafiskie primitīvi un formāti.
 • Grafikas matemātiskie pamati.
 • Taisnes, riņķa līnijas, elipses, Bezjē līknes.
 • Līkņu pielāgošanas tehnika:polinomiālā, polinomiālā regresija ar mazāko kvadrātu pielāgošanu, interpolācija ar splainiem.
 • Pa gabaliem polinomiālas funkcijas, polinomiālie B- splaini, NURBS.
 • Rastra skenēšanas grafikas algoritmi. Displeju tipi.
 • Plakanu objektu transformācijas. Transformāciju konkatenācija. Manipulācijas ar attēliem.
 • Trīsdimensiju grafikas pamati. Telpisko transformāciju vienkāršotie gadījumi.
 • Cietu ķermeņu rotācija ap patvaļīgām asīm.
 • Mašīnbūves objektu ģeometrijas modelēšana. Virsmu modelēšana.
 • Cietu ķermeņu modelēšana. ACIS un PARASOLID kodoli.
 • Objektu projicēšanas paņēmieni un projekciju tipi.
 • Projicēšanas matemātiskās sakarības (paralēlā un perspektīvā projicēšana)
 • Objektu slēpto līniju un virsmu dzēšanas algoritmi.
 • Grafisko modeļu ģeometriskās īpašības (līkņu garums, virsmas laukums, ķermeņa tilpums).
 • SolidWorks viedā salāgošanas tehnika
 • Datormodelēšana un animācija. Logi, skata punkti, skata punktu transformācijas.
 • Klipi. Animāciju veidošana SolidWorks vidē
 • Praktiskie projektēšanas paņēmieni. Skiču bloki.
 • SolidWorks rīki: Toolbox, FeatureWorks, Design Checker, DimXpert.
 • SolidWorks Utilītas. Vadu kūļu projektēšana.
 • Cietu un lokanu cauruļvadu projektēšana. Presformu modelēšana ar MoldFlowXp
 • PhotoWorks un PhotoView360 iespējas.
 • Mašīnbūves objektu projektēšana, izmantojot datortīklu. E-rasējumi. Vietne 3DContentCentral.

Studiju sasniedzamie rezultāti:

 • Studentam ar programmas SolidWorks palīdzību jāmāk veidot mašīnbūves objektu virtuālie 3D ģeometriskie modeļi un datorizētā konstruktoru dokumentācija.
 • Studentam jāpārzina ar datorgrafiku risināmo problēmu matemātiskos pamatus un to risināšanas algoritmu būtību, automatizētās projektēšanas (CAD) pamatkoncepcijas un praktiski jāmāk ar CAD programmatūras palīdzību projektēt mašīnbūves objektus.

Aktivitātes priekšmeta apguvē:

 • Ģeometriskās informācijas ievadīšana, pārveidošana un attēlošana.
 • Trīs dimensiju objektu attēlošana divu dimensiju telpā: perspektīvā, darbs ar neredzamām (apslēptām) līnijām un virsmām, ēnošana, animācija.
 • Interaktīvu grafisku sistēmu un standarta grafisku programmu pielietošana, risinot mašīnbūves uzdevumus
 • 3-dimensiju mašīnu un mehānismu (robotu) kinemātikas un dinamikas analīze;
 • Galīgo elementu pielietošana spriegumu analīzē;
 • Mehānismu optimālā projektēšana.
 • Datorgrafikas galveno problēmu un matemātisko pamatu sistemātiska apguve.

Datorgrafikas darbu piemēri: (lai apskatītu 3D modeli automobilim un velosipēdam, nepieciešama programmatūra, piemēram eDrawings Viewer, kas pieejama šeit)

Foto galerija "Studentu grafiskie darbi"

Studiju priekšmetu "Datorgrafika" nodrošina RTU TMF Mehānikas institūta Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider