Datormācība

Studiju priekšmeta mērķis ir nodrošināt studējošiem prasmi veikt inženieruzdevumos nepieciešamus aprēķinus MathCad vidē.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

Vienkāršie aprēķini un darbības.
Funkciju analīze: nulles punktu, ekstrēmu, augšanas-dilšanas intervālu, krustpunktu noteikšana.
Lineāro un nelineāro vienādojumu un vienādojumu sistēmu risināšana.
Darbības ar matricām.
Datu apstrāde: interpolācija, ekstrapolācija, aproksimācija.
Simboliska matemātika.
Diferenciālvienādojumu risināšana.

Sasniedzamie rezultāti: studenti

  • spēj veikt funkciju analīzi,
  • spēj, veikt datu apstrādi,
  • spēj risināt diferenciālvienādojumus,
  • spēj pielietot MathCad vidi inženieruzdevumu aprēķiniem.

Studiju priekšmetu "Datormācība" nodrošina RTU TMF Mehānikas institūta Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider