Elektropneimo tehnika

Studiju priekšmeta mērķis ir nodrošināt studentiem kompetenci

 • fluidtehnikas darbības fizikālajos pamatos,
 • pneimatisko sistēmu elementu uzbūvē un darbības principos,
 • automātikas sistēmu projektēšanā.

Studenti iegūs prasmes, kas nepieciešamas diskrētas darbības pneimatikas sistēmu projektēšanā:

 • sistēmas struktūras izveidošanā,
 • tās atsevišķo elementu uz aprēķiniem un modelēšanu balstītā izvēlē,
 • vadības algoritma precīzā formulēšanā,
 • izpildes nodrošināšanā ar cietās loģikas vai programmējamiem līdzekļiem.

Tiek aplūkotas sekojošas tēmas:

 • Pneimatisko sistēmu raksturojums un pielietojumi, sistēmu struktūra un galvenās sastāvdaļas.
 • Pneimosistēmu darbības fizikālie pamati.
 • Pneimatiskās enerģijas ģeneratori un gaisa sagatavošana.
 • Pneimodzinēji virzes un rotācijas kustības iegūšanai.
 • Informācijas ievada un apstrādes elementi pneimoautomātikā.
 • Vienkāršāko pneimatisko sistēmu izveide vadībai pēc ceļa, laika un spiediena.
 • Informācijas ievada, apstrādes un izvada elementi cietās loģikas elektropneimatiskajās sistēmās.
 • Cietās loģikas elektropneimatisko sistēmu izveide vadībai pēc ceļa, laika un spiediena.
 • Vadības uzdevuma (algoritma) apraksta veidi diskrētas darbības automātikas sistēmām.
 • Elektro un pneimoautomātikas komponenšu datorizēts aprēķins, izvēle un no tām veidoto automātikas sistēmu modelēšana.
 • Programmējamo kontrolleru programmēšanas valodas un vadības programmu izveide diskrētas darbības automātikas sistēmām.

Sasniedzmie studiju rezultāti:

 • spēj salīdzināt dažādas pneimatiskās sistēmas un veikt pamatotu to izvēli konkrētos apstākļos,
 • spēj aprakstīt pneimatiskās enerģijas ģeneratoru un gaisa sagatavošanas elementu uzbūvi un darbības principus,
 • spēj aprakstīt pneimatisko izpildelementu uzbūvi un darbības principus, kā arī mašīnbūves projektēšanas uzdevumos veikt uz aprēķiniem un modelēšanu balstītu izpildelementu izvēli pēc FESTO izstrādātas metodikas,
 • prot automatizētu iekārtu darbības algoritnus aprakstīt ar ciklogrammām un Grafcetu.

Studiju priekšmetu "Elektropneimo tehnika" nodrošina RTU TMF Mašīnbūves tehnoloģijas institūta Aparātu būvniecības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider