Elektrotehnika un elektronika

Studiju priekšmeta mērķi ir:

 • iepazīstināt studentus ar līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēžu analīzes metodēm,
 • sniegt zināšanas par elektrisko mašīnu īpašibām un to izmantošanu,
 • iepazīstināt studentus ar galvenajām pusvadītāju ierīcēm un to izmzntošanu pastiprinātājos, digitālajā elektronikā un elektriskās enerģijas pārveidotājos.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Elektriskās ķēdes. Kirhofa likumi. Līdzstrāvas ķēžu analīze.
 • Vienfāzes maiņstrāvas kēdes. Vektoru diagrammas. Jauda, tās mērīšana.
 • Trīsfāžu maiņstrāvas ķēžu analīze.
 • Pārejas procesi. Komutācijas likumi. RL, RC un RLC ķēžu analīze pārejas režīmos.
 • Nesinusoidālu strāvu ķēdes. Nelineārās elektriskās ķēdes,
 • Magnētiskās ķēdes ar nemainīgu un sinusoidālu magnētisko plūsmu.
 • Transformatoru uzbūve, darbības princips, parametri.
 • Asinhronās mašīnas uzbūve, darbības princips, raksturlīknes.
 • Lidzstrāvas mašīnas uzbūve, darbība ģeneratora un dzinēja režīmos, izmantošana.
 • Pusvadītāju ierīces - diodes, tranzistori, tiristori.
 • Pastiprinātāji - parametri, atgriezeniskā saite, kropļojumi. Operacionālie pastiprinātāji.
 • Digitālās iekārtas - loģiskie elementi, loģiskās shēmas sintēze, trigeri.
 • Mikroprocesoru iekārtas.
 • Elektriskās enerģijas pārveidotāji - taisngrieži, sprieguma regulatori, inventori.

Sasniedzamie rezultāti: studenti

 • spēj aprēķināt režīmu līdzstrāvas ķēdei ar vairākiem avotiem,
 • spēj aprēķināt režīmu maiņstrāvas ķēdei ar vairākiem paralēliem zariem,
 • spēj saslēgt elektriskās ķēdes, izmērīt strāvu, spriegumu, jaudu,
 • zina galveno elektrisko mašīnu uzbūvi, īpašības, pielietojumu,
 • zina svarīgāko pusvadītāju ierīču īpašības un to izmantošanu.

Studiju priekšmetu "Elektrotehnika un elektronika" nodrošina RTU
Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta Elektrotehnikas un elektronikas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider