Inženierķīmija

Studiju priekšmeta mērķis ir: Students

 • pārzin termodinamiskos procesus un to izmantošanu,
 • atpazīst disperso sistēmu veidus dabā un tehnoloģijās,
 • prot orientēties dzeramajā un saimniecībā izmantojamajā ūdens kvalitātē,
 • ieguvis izpratni par tehnoloģijās un sadzīvē lietojamo metālu īpašībām,
 • izprot elektroķīmiskos procesus,
 • prot noteikt akumulatoru un citu ķīmisko strāvas avotu piemērotību noteiktam mērķim,
 • ieguvis zināšanas par alternatīvo enerģiju, piemēram, ūdeņraža enerģijas izmantošanu dzinējos.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Termodinamika.
 • Procesu siltuma efekti.
 • Entalpija, entropija,
 • Gibsa enerģija.
 • Ķīmiskā kinētika.
 • Ķīmisko reakciju līdzsvars.
 • Dispersas sistēmas.
 • Elektrolītu ūdens šķīdumi, sāļu hidrolīze.
 • Metālu vispārīgās īpašības.
 • Metālu ķīmiskās īpašības.
 • Elektroķīmija.
 • Galvaniskie elementi.
 • Strāvas avoti.
 • Metālu korozija un aizsardzība.
 • Organiskie savienojumi.
 • Neorganiskie savienojumi.

Sasniedzamie rezultāti: studenti spēj

 • izvērtēt termodinamiskos procesus, to enerģētiskos efektus,
 • salīdzināt vielu enerģētisko ietilpību,
 • novērtēt ķīmiskā līdzsvara dinamiskumu,
 • izvērtēt ķīmisko strāvas avotu nozīmi un piemērotību esošajai situācijai,
 • atpazīt organisko savienojumu klases un polimērus.

Studiju priekšmetu "Inženierķīmija" nodrošina RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūta Ķīmijas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider