Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Mašīnbūvniecības inženieru izglītība nav iespējama bez materiālzinībām, kurās tiek apgūtas vispusējas zināšanas par metāliem, polimēriem, keramiku, stikliem un kompozītmateriāliem.

Apskatāmās tēmas:

 • Inženiermateriālu loma tehnikā.
 • Inženiermateriālu veidi un īpašības.
 • Struktūras veidošanās mehānismi.
 • Materiālu pētīšanas metodes.
 • Materiālu nostiprināšanas metodes.
 • Materiālu termiskās apstrādes veidi.
 • Materiālu apstrādes tehnoloģijas.
 • Materiālu īpašību un struktūras sakarība.
 • Materiālu mehānisko īpašību noteikšana.
 • Materiālu tehnoloģiskās īpašības un pārstrādes metodes.
 • Reciklēšana.
 • Materiālu racionāla izvēle.

Studiju rezultātā students spēj:

 • formulēt galvenās inženiermateriālu īpašības un veidus,
 • izskaidrot inženiermateriālu mehāniskās īpašības un tehnoloģiskās iespējas,
 • identificēt materiālu apstrādes veidus un lūzumus,
 • sniegt piemērus par atsevišķu materiālu pielietošanu,
 • izvēlēties racionālu materiālu mašīnu detaļu projektēšanai,
 • aprakstīt izvēlētā materiāla struktūru un īpašības, to atbistību valsts standartam,
 • salīdzināt dažādu materiālu apstrādes iespējas un noteikt bojājumu - lūzumu cēloņus.

Studiju priekšmetu "Inženiermateriālu struktūra un īpašības" nodrošina RTU TMF Mašīnbūves tehnoloģijas institūta Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider