Mašīnu elementi

Studiju priekšmetu "Mašīnu elementi" un "Mašīnu elementi, studiju projekts" mērķi ir:

 • iegūt mašīnu, mehānismu un to elementu projektēšanas pamatiemaņas, nostiprinot un konkretizējot vispārtehnisko bāzes priekšmetu zināšanas,
 • veidot kompetenci tehnisku projektu risināšanā, attīstot prasmes veikt inženiertehnisku analīzi, aprēķinus un tehniskās dokumentācijas izstrādi.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Mašīnu elementu aprēķina principi un kritēriji : stiprība, stingums, nodiluma un vibrāciju noturība.
 • Pārvadmehānismi : vispārējie raksturlielumi un sakarības.
 • Berzes pārvadi : spēki, slīde, kinemātika, aprēķini. Variātori
 • Siksnu pārvadi : tipi, ģeometrija, kinemātika, spēki, spriegumi.
 • Zobratu pārvadi : klasifikācija, parametri, ģeometrija, spēki.
 • Zobratu kontakta un lieces izturības aprēķini.
 • Konisku zobratu un gliemeža pārvadi: kinemātika, aprēķina principi.
 • Zobsiksnu un ķēžu pārvadi : konstrukcija, ģeometrija, kinemātika, aprēķinu principi.
 • Vārpstu tipi, projektēšana, konstruēšana un ilgizturības novērtēšana.
 • Rites gultņu klasifikācija, ilgizturības aprēķini, pārvada gultņu izvēle.
 • Slīdes gultņu konstrukcijas, materiāli, nodiluma un karstuma izturības aprēķini.
 • Savienojumi: klasifikācija, savienojumi ar uzspīli, nestspējas un stiprības aprēķini.
 • Vītņoti savienojumi: vītņu ģeometrija, parametri; vītnes, skrūves un savienojuma stiprība.
 • Kniedēti un metināti savienojumi: klasifikācija, stiprības aprēķini.
 • Atsperes : klasifikācija, parametri, aprēķini.

Mašīnu elementu projekta sastāvdaļas:

 • Mašīnu kinemātiskie un jaudas aprēķini.
 • Siksnu pārvadu projektēšana.
 • Cilindrisku slīpzobratu kontaktizturības aprēķini.
 • Cilindrisku slīpzobratu lieces ilgizturības pārbaudes aprēķins.
 • Vārpstas projekta aprēķins un konstrukcijas izveide.
 • Pārvada skiču projekts.
 • Vārpstu precizētais ilgizturības novērtējums.
 • Pārvada gultņu izvēle un aprēķins.
 • Mašīnas metālkonstrukciju aprēķini.
 • Slīdes gultņu projektēšana.
 • Savienojumi ar uzspīli, nestspējas un stiprības aprēķini
 • Skrūvētu savienojuma konstrukcijas un aprēķins.
 • Kniedētu un metinātu savienojumu konstrukcijas un aprēķini.
 • Cilindrisku stiepes-spiedes atsperu parametri un aprēķini.

Sasniedzamie studiju rezultāti:

 • Izpratne par mašīnu projektēšanas secību, uzdevumiem, tehnisko aprēķinu specifiku.
 • Spējas sintezēt un analizēt mašīnu kinemātiskās shēmas, novērtēt piedziņas parametrus.
 • Prasme veikt griezes kustības pārvadu (berzes, siksnas, zobratu) un to elementu (vārpstu, gultņu u.c.) izvēli, izmēru un parametru noteikšanu, stiprības un ilgizturības aprēķinus.
 • Prasme veidot tehniski pamatotus mašīnu un konstrukciju elementu savienojumus (metinātus, skrūvētus, uzspīlētus).
 • Zināšanas par mašīnu elementu materiāliem, standartizāciju, darba mūžu ietekmējošiem faktoriem un izgatavošanas tehnoloģiskajām prasībām.
 • Spēja veidot mašīnu un mehānismu elementu konstrukcijas, veikt skiču projektēšanu, kopskata un darba rasējumu izstrādi.
 • Iemaņas datorizētā projektēšanā (CAD/CAE).

Studiju priekšmetu "Mašīnu elementi" nodrošina RTU TMF Mašīnbūves tehnoloģijas institūta Aparātu būvniecības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider