Materiālu pretestība

Studiju priekšmeta mērķis ir iemācīt studentus:

 • analizēt konstrukcijas,
 • noteikt konstrukciju stiprību,
 • noteikt konstrukciju deformēto stāvokli,
 • projektēt konstrukcijas izejot no stiprības un pieļaujamā deformētā stāvokļa nosacījumiem.

Apskatāmās tēmas:

 • Stiprības teorijas un aprēķini.
 • Slogojuma veidi: stiepe, spiede, liece, vērpe;
 • Saliktais spriegumstāvoklis.
 • Pārvietojumi.
 • Statiski nenoteicamas sistēmas.
 • Ļodze.
 • Dinamikas uzdevumi.
 • Ilgizturība.
 • Čaulas.
 • Automātiskās projektēšanas metodes.
 • Datorprogrammatūras izmantošana.

Studenti iegūst zināšanas par:

 • plakano šķēlumu ģeometriskiem raksturotājiem,
 • spriegumiem, deformācijām,
 • Huka likumu, mazo deformāciju likumu,
 • iekšējiem spēku faktoriem un viņu epīrām,
 • konstrukciju stiprības aprēķināšanas metodēm,
 • konstrukciju deformētā stāvokļa noteikšanas metodēm,
 • variāciju metōdēm, GEM,
 • plānsieniņu konstrukciju ļodzi,
 • materiāla nogurumu,
 • svārstībām konstrukcijās,
 • čaulām.

Studiju priekšmetu "Materiālu pretestība" nodrošina RTU TMF Mehānikas institūta Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider