Materiālzinības

Studiju priekšmeta apguves rezultātā students spēj:

 • formulēt materiālu struktūras, īpašības un to veidus;
 • izskaidrot materiālu nostiprināšanas veidus un tehnoloģijas;
 • idenficēt materiālus un to apstrādes veidus;
 • racionāli izvēlēties materiālu;
 • noteikt materiālu termiskās apstrādes tehnoloģiju;
 • pārbaudīt iegūtās detaļas mehāniskās īpašības;
 • salīdzināt apstrādes tehnoloģijas un iegūtos rezultātus;
 • noteikt detaļu izgatavošanas kļūdu cēloņus.

Apskatāmās tēmas:

 • Inženiermateriālu struktūras veidošanās mehānismi.
 • Metālu sakausējumi, to stāvokļa diagrammas un īpašības.
 • Dzelzs oglekļa sakausējumi.
 • Termiskās apstrādes teorijas pamati.
 • Termiskās apstrādes tehnoloģija.
 • Virskārtas nostiprināšanas metodes.
 • Galvenie konstrukcijas un instrumentu materiāli.
 • Krāsainie un nemetāliskie materiāli. Kompozīti.

Studiju priekšmetu "Materiālzinības" nodrošina RTU TMF Mašīnbūves tehnoloģijas institūta Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider