Mazo uzņēmumu izveidošana

Studiju priekšmeta mērķis un uzdevumi ir:

 • dot teorētiskas un praktiskas zināšanas mazā uzņēmuma dibināšanā,
 • izprast mazā uzņēmuma kvantitatīvos rādītājus un to priekšrocības,
 • iepazīties ar mazā uzņēmuma funkcionēšanas juridiskajiem aspektiem,
 • prast novērtēt mazā uzņēmuma konkurētspēju,
 • prast pamatot mazā uzņēmuma izveidošanu.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Mazo uzņēmumu attīstība Latvijas Republikā.
 • Mazo uzņēmumu kritēriji ES.
 • Biznesa būtība un modelis.
 • Uzņēmējdarbības juridisko formu salīdzīnājums.
 • Mazā uzņēmuma izveidošanas kārtība.
 • Mazā uzņēmuma izveidošanas kapitāls.
 • Uzņēmuma izveidošanas investīciju novērtēšana.
 • Mazā uzņēmuma ieņēmumi un nodokļi.
 • Mazā uzņēmuma plānošana.
 • Mazā uzņēmuma uzsākšana.

Studiju rezultātā studenti:

 • spēj izprast mazā uzņēmuma jēdzienu, tā priekšrocības un iepazīties ar mazā uzņēmuma izveidošanas juridiskajiem aspektiem,
 • spēj iepazīties ar mazā uzņēmuma izveidošanas kārtību,
 • spēj ekonomiski pamatot mazā uzņēmuma dibināšanu pakalpojuma jomā,
 • spēj plānot mazā uzņēmuma izveidošanu.

Studiju priekšmetu "Mazo uzņēmumu izveidošana" nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider