Mehānismu analīze un sintēze

Mehānismu analīze un sintēze (Mašīnu un mehānismu teorija) ir mācība par bieži lietotu mašīnu un mehānismu pētīšanas, projektēšanas un pareizas ekspluatācijas metodēm. Šīs zināšanas sauc arī par mašīnbūvniecības algebru.

Studiju priekšmeta mērķis ir veicināt un attīstīt inženierzinātņu programmu studentiem interesi, iemaņas un kompetences teorētisko tehnisko zināšanu pielietošanā, veidojot profesionālās prasmes mašīnu/mašīnu agregātu struktūrshēmu metriskā sintēzē, kinemātiskā un dinamiskā analīzē.

Apskatāmās tēmas:

 • Mašīnu un mehānismu teorijas vēsturiskā attīstība, jēdzieni un definīcijas.
 • Mehānismu struktūras shēmas, to sintēze un analīze. Kinemātiskie pāri.
 • Mehānismu metriskās sintēzes grafiskās un analītiskās metodes.
 • Mehānismu kinemātiskās analīzes grafiskās un analītiskās metodes.
 • Mehānismu dinamiskā analīze un sintēze.
 • Mehānisma locekļu statiskās un dinamiskās balansēšanas un līdzsvarošanas principi.
 • Zobratu ģeometriskie parametri un to aprēķina metodika.
 • Zobratu izgatavošanas un koriģēšanas metodes.
 • Zobratu pārvadu ar nekustīgām un kustīgām asīm sintēzes metodes.
 • Noslēgtie zobratu pārvadi.
 • Izciļņa mehānismu ģeometriskie parametri un to sintēzes metodes.
 • Izciļņa profila aprēķins.

Sasniedzamie studiju rezultāti un iegūtās prasmes :    

 • Spēja saprast un veikt mašīnas/mašīnagregāta struktūras analīzi un izvērtēt kinemātisko pāru un locekļu skaita ietekmi uz mehānisma kustamību un dzinēju skaitu.
 • Praktiska spēja aprēķināt mehānisma locekļu stāvokļus kā dzenošā locekļa stāvokļa funkcijas, kā arī mehānisma struktūras grupām konstruēt ātruma un paātrinājuma analogu plānus.
 • Prasme sastādīt mašīnas/mašīnagregāta dinamiskā modeļa kustības vienādojumu, kā arī to atrisinot, noteikt locekļu faktiskos ātrumus un paātrinājumus (kustības likumu).
 • Atrisinot kustības vienādojumu, prot aprēķināt mašīnas/mašīnagregāta spararatu, noteikt reakcijas un gultņu izmērus kinemātiskos savienojumos, kā arī ievērojot berzes zudumus, aprēķināt dzinēja jaudu.
 • Zinot dzinēja jaudu, spēj izvēlēties dzinēju, kā arī aprēķināt mašīnagregātam nepieciešamo planetāro reduktoru.
 • Palīgprocesu nodrošināšanai prot veikt plakniskā izciļņa mehānisma sintēzi, spējīgs izvēlēties bīdītāja kustības likumu saistībā ar mašīnas/mašīnagregāta tehnoloģisko procesu.

Studiju priekšmetu "Mehānismu analīze un sintēze" nodrošina RTU TMF Mašīnbūves tehnoloģijas institūta Aparātu būvniecības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider