Politoloģija

Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt valsts pilsonim nepieciešamās politiskās pamatkompetences, kas galarezultātā sekmēs studentu politisko socializāciju un līdz ar to arī pilsoniskās sabiedrības veidošanos mūsu valstī.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Ko pēta politikas zinātne?
 • Politiskās filozofijas galvenās problēmas.
 • Vara un varas leģitimitātes problēma.
 • Politiskās sistēmas uzbūve un funkcionēšanas likumsakarības.
 • Valdīšanas sistēmas: parlamentārās, prezidentārās, jauktās.
 • Politikās ideoloģijas: liberālisms, konservatīvisms, sociālisms.
 • Politiskās partijas un interešu grupas.
 • Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas.
 • Vara un politiskā kultūra.
 • Demokrātiskie politiskie režīmi un demokrātijas teorijas.
 • Nedemokrātiskie politiskie režīmi: totalitārisms un autoritārisms.
 • Starptautisko attiecību pamatproblēmas un galvenās teorijas.

Studiju rezultātā studenti

 • izprot politiskās sistēmas funkcionēšanas galvenās likumsakarības,
 • spēj atpazīt un salīdzināt dažādas valdīšanas sistēmas un prot pielietot šīs zināšanas diskutējot par valdīšanas sistēmas maiņas nepieciešamību valstī,
 • spēj atpazīt un salīdzināt dažādas vēlēšanu sistēmas un prot pielietot šīs zināšanas diskutējot par vēlēšanu sistēmas maiņu valstī,
 • spēj atpazīt un salīdzināt politiskās ideoloģijas un prot pielietot šīs zināšanas Latvijas politiskā spektra analīzē,
 • zina demokrātijas teorijas un prot pielietot šīs zināšanas dažādu politisko sistēmu analīzē,
 • prot kompetenti un argumentēti diskutēt par mūsdienu starptautisko attiecību pamatproblēmām pielietojot apgūtās teorijas.

Studiju priekšmetu "Politoloģija" nodrošina RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider