Saskarsmes pamati

Studiju priekšmeta mērķis ir pilnveidot studentu komunikatīvo kompetenci.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Saskarsmes jēdziens.
 • Komunikatīvās kompetences struktūra.
 • Komunikācijas funkcijas un veidi.
 • Individuālais saskarsmes stils un faktori, kas ietekmē saskarsmes kvalitāti.
 • Verbālā komunikācija.
 • Runa un klausīšanās.
 • Pārliecināšanas tehnikas.
 • Intervēšanas prasmes.
 • Neverbālā komunikācijas nozīme un izpausmes saskarsmē.
 • Efektīva saskarsme; saskarsmes barjeras.
 • Saskarsmes ar klientu principi.
 • Saskarsme ar dažādiem partneriem.
 • Cilvēku savstarpējā uztvere un novērtēšana.
 • Uztveres kļūdas un kauzālā atribūcija.
 • Stereotipi un aizspriedumi.
 • Saskarsme darba grupās un komandās.
 • Lomas un sadarbības principi.
 • Konfliktu veidi, ierosinātāji, dinamika un risināšanas iespējas.
 • Uzvedības taktikas konfliktā.
 • Saskarsmes ētiskie aspekti un saskarsmes kultūra.
 • Tolerance saskarsmē un aizspriedumi.
 • Komunikācija augstskolā.

Studiju rezultātā studenti

 • izprot saskarsmes situācijas, mērķus, savu un saskarsmes partnera uzvedību,
 • prot izvēlēties un lietot adekvātus saskarsmes līdzekļus
 • prot analizēt saskarsmes situācijas,
 • prot argumentēt savu pozīciju diskusijā,
 • spēj izvēlēties piemērotāko uzvedības taktiku,
 • prot savas stiprās un vājās saskarsmes puses,
 • spēj pilnveidot personisko saskarsmes stilu,
 • prot komandas sadarbības principus,
 • spēj apzināti izvēlēties savu lomu komandā,
 • spēj veidot efektīvu komunikāciju grupā,
 • prot veikt interviju un analizēt partnera uzvedību.

Studiju priekšmetu "Saskarsmes pamati " nodrošina RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider