Saskarsmes psiholoģija

Studiju priekšmeta mērķis un uzdevumi ir:

 • pilnveidot studentu saskarsmes kompetenci un izpratni par saskarsmes psiholoģiskajiem aspektiem,
 • papildināt zināšanas par saskarsmes psiholoģijas pētījumu rezultātiem,
 • attīstīt spēju analizēt saskarsmes problēmsituācijas,
 • attīstīt efektīvas komunikācijas prasmes.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Saskarsmes psiholoģijas priekšmets; pētījumu virzieni; psiholoģiskās teorijas.
 • Saskarsmes psiholoģijas pētnieciskās metodes; eksperimentu rezultāti; artefakti.
 • Izpratne par cilvēku neadekvātas uzvedības iemesliem dažādu koncepciju ietvaros, konkrētu gadījumu analīze.
 • Sociālā percepcijas fenomeni.
 • Kauzālās atribūcijas pētījumi.
 • Sociālās ietekmes pētījumi.
 • Ietekmēšanas un pārliecināšanas paņēmieni.
 • Saskarsmes fenomeni grupās.
 • Grupu diskusijas; lēmuma pienēmšanas modeļi.
 • Konkrētu situāciju analīze un optimālu problēmsituāciju risinājumu modelēšana.
 • Izpratne par Es-koncepciju sakarsmē, personiskās saskarsmes kompetences pilnveides iespējas.

Studiju rezultātā studenti:

 • izprot saskarsmes procesa psiholoģiskos aspektus,
 • spēj orientēties atšķirīgās psiholoģiskās teorijās un pieejās,
 • spēj analizēt sakarsmes problēmsituācijas,
 • prot pielietot alternatīvus saskarsmes problēmu risinājumus,
 • spēj izmantot sociālpsiholoģiskas metodes saskarsmes procesa pilnveidei.

Studiju priekšmetu "Saskarsmes psiholoģija" nodrošina RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedra.

<< Atpakaļ uz Maģistra studiju programmu

Latvian

Slider