Tiesību pamati

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • prast teorētiskās zināšanas piemērot civiltiesisko attiecību risināšanā,
 • spēt analizēt juridiskus jautājumus,
 • izteikt priekšlikumus dažādu juridisku situāciju risināšanā.   

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Ievads tiesību teorijā.
 • Administratīvās tiesības un administratīvā atbildība.
 • Darba tiesiskā reglamentācija.
 • Ģimenes tiesību un mantojuma tiesību ietekme uz saimnieciskās darbības subjektiem.
 • Lietu tiesības.
 • Īpašums.
 • Ķīlas tiesības.
 • Saistību tiesības.
 • Līgumu veidi.
 • Prasības celšana tiesā.

Studiju rezultātā studenti

 • spēj analizēt juridiskos jautājumus,
 • spēj izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un izvairīties no pārkāpumiem darba tiesību un civiltiesību, kā arī administraytīvo tiesību jomā,
 • prot teorētiskās zināšanas piemērot darba tiesisko attiecību risināšanā un sociālo tiesību aizsardzības jomā.

Studiju priekšmetu "Tiesību pamati" nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta Vadībzinību katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider