Transporta ekonomika un organizācija

Studiju priekšmeta mērķi un uzdevumi ir:

 • dot priekšstatu par transporta nozīmi sabiedrības vispārējā progresā, par transporta problēmām un konkurenci transporta tirgū.
 • palīdzēt studentiem izprast transporta uzņēmuma ekonomiskās darbības pamatnostādnes un iegūt prasmi patstāvīgi novērtēt un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus
 • izprast ekonomiskus un sociālus procesus, kas notiek kopējā transporta tirgū,
 • sniegt informāciju par katru transporta veidu, īpašu uzmanību pievēršot izmaksām un tarifu politikai.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Transporta vispārējā nozīme.
 • Transports un sabiedrība, sociālās problēmas.
 • Transporta problēmas. Apkārtējā vide. Resursu patēriņš.
 • Transporta tirgus. Konkurence.
 • Valsts transporta politika. Pakalpojumu regulēšana.
 • Transporta uzņēmumu ekonomika. Resursi. Izmaksas.
 • Transporta darbības analīze.
 • Dažādu transporta veidu salīdzinājums un ekonomiskās īpatnības.

Studiju rezultātā studenti:

 • spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos,
 • spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un ietekmē uz apkārtējo vidi,
 • pārzina apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos,
 • prot analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu,
 • spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu,
 • spēj izvērtēt cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos,
 • spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot.

Studiju priekšmetu "Transporta ekonomika un organizācija" nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider