Transporta līdzekļu ekspluatācijas materiāli

Studiju priekšmets organizēts ar mērķi, lai pēc tā apguves studenti spētu:

 • pārzināt ekspluatācijas materiālu galvenās izejvielas un nepieciešamās īpašības,
 • pārzināt un pielietot ekspluatācijas materiālu galvenos klasifikatorus un ražotāju specifikācijas,
 • atpazīt, novērtēt un pielietot galvenos ekspluatācijas materiālus,
 • piemeklēt, salīdzināt un aizstāt galvenos ekspluatācijas materiālus,
 • izvēlēties un noteikt ekspluatācijas materiālu būtiskākos parametrus,
 • noteikt ekspluatācijas materiālu īpašības un prognozēt ekspluatācijas materiālu resursu.

Nozīmīgākie lekcijās aplūkojamie jautājumi:

 • Ekspluatācijas materiālu veidi, nozīme.
 • Jēlnafta kā ekspluatācijas materiālu galvenā izejviela, tās fizikālās un ķīmiskās pārstrādes metodes.
 • Benzīni, tiem izvirzītās prasības. Galvenās fizikālās īpašības un parametri.
 • Dīzeļdegvielas, tām izvirzītās prasības. Galvenās fizikālās īpašības un parametri.
 • Gāzveida degvielas.
 • Motoreļļas, transmisijas eļļas, ATF šķidrumi, hidrauliskās eļļas, universālās eļļas. Klasifikācija, specifikācijas, sastāvs, parametri, īpašības un pielietojums.
 • Smērvielas. Veidi, klasifikācija, galvenie parametri un pielietojums.
 • Motoru dzeses šķidrumi. Klasifikācija, sastāvs, galvenie parametri un īpašības, pielietojums.
 • Bremžu šķidrumi. Klasifikācija, sastāvs, galvenie parametri un īpašības, pielietojums.

Laboratorijas darbu tēmas:

 • Benzīnu fizikālie parametri un īpašības.
 • Benzīna oktānskaitļa noteikšana ar oktānmašīnu.
 • Dīzeļdegvielu fizikālie parametri un īpašības.
 • Dīzeļdegvielas cetānskaitļa noteikšana ar cetānmašīnu.
 • Motoru, transmisijas u.c. eļļu galveno parametru un īpašību noteikšana, klasifikācija, specifikācijas.
 • Smērvielu galveno parametru un īpašību noteikšana, klasifikācija, specifikācijas.

Foto galerija "Automobiļu ekspluatācijas materiālu laboratorijas darbi"

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider