Uzņēmējdarbība transportā

Studiju priekšmeta mērķis un uzdevumi ir:

 • dot padziļinātu prasmi analizēt un vadīt ekonomiskos procesus transporta uzņēmējdarbības dažādos līmeņos,
 • izpētīt uzņēmējdarbības īpatnības un iespējas tās vadīt dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos,
 • apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos,
 • novērtēt izmaiņu ietekmi dažādu līmeņu uzņēmējdarbībā,
 • analizēt tr.uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu,
 • prognozēt vadības lēmumu iespējamo ietekmi uzņēmuma ekonomikā un nozarē kopumā,
 • atklāt kritisko pakalpojumu apjomu, cenu veidošanos,
 • iepazīties ar darbības plānošanu, optimālā varianta izvēli, tarifu politikas principiem dažādos biznesa plānu scenārijos.   

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Transports kā dažādu sistēmu vienots biznesa komplekss.
 • Transports un sabiedrība. Transporta vispārējā nozīme.
 • Transporta problēmas. Resursu patēriņš transportā.
 • Transporta tirgus. Piedāvājums, pieprasījums.
 • Valsts transporta politika.
 • Transporta uzņēmumu ekonomika. Kritiskā pārvadājumu apjoma jēdziens.
 • Uzņēmuma darbības analīze.
 • Transporta veidu ekonomiskās īpatnības.

Studiju rezultātā studenti

 • spēj analizēt uzņēmējdarbības īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos,
 • pārzina pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos,
 • prot novērtēt izmaiņu ietekmi dažādu līmeņu uzņēmējdarbībā,
 • prot analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu, cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos,
 • spēj piedāvāt transporta darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu,
 • spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot.

Studiju priekšmetu "Uzņēmējdarbība transportā" nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra.

<< Atpakaļ uz Maģistra studiju programmu

Latvian

Slider