Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Studiju priekšmeta mērķis un uzdevumi ir:

 • iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības loģistikas pamatprincipiem,
 • apgūt dažādas loģistikas pieejas un koncepcijas,
 • iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības loģistikas procesu loģiku, kura ir realizējama ar materiālo plūsmu analīzes palīdzību,
 • izprast pamata iezīmes loģistikas funkciju vadīšanā un organizēšanā.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Ievads uzņēmējdarbības loģistikas teorijā.
 • ABC likuma pielietošana loģistikā.
 • Loģistikas procesu izmaksu apskats.
 • Loģistikas nozīme transporta procesos.
 • Kritiskais pārvadājumu apjoms.
 • Loģistikas nozīme kravas glabāšanas procesos.
 • Noliktavu saimniecības vadīšana.
 • Iepirkumu loģistika.
 • Robežpeļņas/robežzaudējumu modelis.
 • Loģistika un mārketings.
 • Servisa loģistikas nozīme uzņēmējdarbībā.
 • Globālās un starpniekdarbības loģistikas nozīme uzņēmējdarbībā.

Studiju rezultātā studenti

 • orientējas uzņēmējdarbības loģistikas vidē,
 • spēj definēt uzņēmējdarbības loģistikas vajadzības,
 • pārzina loģistikas darbības sfēras,
 • pārzina iepirkumu loģistikas un noliktavu saimniecības vadīšanas biznesa risinājumu iespējas,
 • prot pielietot ABC likumu, sistematizējot materiālo plūsmu.

Studiju priekšmetu "Uzņēmējdarbības loģistikas pamati " nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider