Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • iepazīstināt studentus ar varbūtību teorijas pamatnostādnēm un matemātisko aparātu, kā klasiskās shēmas, tā arī aksiomātiskā līmenī,
 • ļaut izprast likumsakarības nejaušās parādībās, kas parādās, tās masveidā atkārtojot,
 • dot ieskatu par matemātiskās statistikas pamatuzdevumiem un iespēju lietot varbūtību teorijas aparātu to risināšanai.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Varbūtības definīcija, elementāru notikumu telpa, darbības ar notikumiem, notikumu algebra, varbūtības aksiomas.
 • Klasiskā varbūtības definīcija, kombinatorikas elementi, nosacītās varbūtības, pilnās varbūtības un Baijesa formula.
 • Ģeometriskās varbūtības, Bernulli shēma, robežteorēmas Bernulli shēmā.
 • Gadījuma lielumi, sadalījuma funkcija, diskrēti un nepārtraukti sadalījuma likumi, sadalījuma blīvuma funkcija.
 • Daudzdimensiju gadījuma lielumi. Gadījuma lielumu skaitliskie raksturotāji, matemātiskā cerība, dispersija, īpašības.
 • Kovariācija, korelācijas koeficients, varbūtību teorijas robežteorēmas, lielā skaita likums, centrālā robežteorēma.
 • Matemātiskās statistikas elementi un pamatuzdevumi. Datu vizualizācijas un apstrādes metodes. Statistiskie novērtējumi.
 • Hipotēžu pārbaude, zaudējumi, risks, kritēriji, Neimana – Pīrsona lemma, Baijesa kritēriji, minimaksa kritēriji.

Sasniedzamie rezultāti: studenti

 • zina varbūtību aksiomas un īpašības,
 • prot tās lietot klasiskās shēmas ietvaros,
 • zina nosacītās varbūtības, pilnās varbūtības, Baijesa formulu, Bernulli shēmu un tās robežteorēmas,
 • zina galvenos faktus par diskrētiem un nepārtrauktiem sadalījuma likumiem, sadalījuma rindu un sadalījuma funkciju, sadalījuma blīvuma funkciju, gadījuma lielumu skaitliskos raksturotājus,
 • zina statistiskās novērtēšanas (punktveida un intervālie) pamatprincipus un atrašanas metodes,
 • zina statistisko hipotēžu pārbaudes uzdevuma pamatus, zaudējumus, risku, Neimana - Pīrsona lemmas uzdoto kritērija formu, tā kvalitātes raksturotājus.

Studiju priekšmetu "Varbūtību teorija un matemātiskā statistika " nodrošina RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider