Vispārīgā metroloģija

Studiju priekšmeta mērķis ir

 • dot iespēju studentam iegūt prasmi izvēlēties mērrīkus un veikt mērījumus pēc uzdotās detaļu precizitātes,
 • iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas salāgojuma sēžu aprēķinu metodikā.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Pamatjēdzieni un definīcijas par novirzēm un pielaidēm.
 • Virsmas formas un novietojuma novirzes.
 • Pielaižu un sēžu sistēmas.
 • Izmēru pielaižu aprēķins.
 • Gala mēri.
 • Universālo mērrīku izvēle un to pamatojums.
 • Mērījumu kļūdu veidi.
 • Kļūdu varbūtības novērtējumi.

Laboratorijas darbos studenti iepazīstas ar

 • bīdmēriem,
 • aparātiem un mērrīkiem formas un novietojuma noviržu mērīšanai,
 • gludo mikrometru,
 • vertikālo optimetru
 • izmēru izkliedes rakstura noteikšanu detaļu sērijai,
 • urbuma mērītāju
 • profilogrāfu - profilometru,
 • elektrokontakta šķirošanas aparātu.

Studiju rezultātā studentam:    

 • jāzina pielietojums un izvēles kritēriji sēžām ar garantētu spēli, ar garantētu uzspīlējumu un pārejas sēžām,
 • jāspēj aprēķināt sēžas ar garantētu spēli, ar garantētu uzspīlējumu un pārejas sēžas,
 • jāzina izmēru ķēžu klasifikācija un jāprot izmantot dažādas izmēru ķēdes risināšanas metodes,
 • jāspēj aprēķināt, izvēlēties un praktiski izmantot izstrādājumu ģeometrisko parametru kontroles un mērīšanas metodes un līdzekļus,
 • jāspēj grafiski attēlot sēžas, pielaides un robežnovirzes aprēķinātajiem salāgojumiem.

Studiju priekšmetu "Vispārīgā metroloģija" nodrošina RTU TMF Mašīnbūves tehnoloģijas institūta Aparātu būvniecības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider