APKC

Biedrība “Autotransporta profesionālās kompetences centrs” (APKC) ir  RTU Automobiļu katedras darbinieku dibināta biedrība ar mērķiem:

  1. organizēt un veikt apmācību un seminārus satiksmes drošības u.c. autotransporta jomās;
  2. organizēt projektus un piedalīties projektos transportlīdzekļu ilgtspējīgas, drošas un efektīvas izmantošanas nodrošināšanai;
  3. sniegt konsultācijas un atzinumus atbilstoši biedrības biedru profesionālajai kvalifikācijai;
  4. atbalstīt augstāko izglītību autotransportā.

Atšķirībā no biedrības MOBITAC, biedrības statūti paredz plašāku biedru loku - jebkura rīcībspējīga fiziska persona ar augstāko vai profesionālo izglītību autotransporta nozarē vai augstāko izglītību un vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredzi autotransportā un juridiska persona, ja tā vismaz trīs gadus ir veikusi uzņēmējdarbību autotransportā.

Biedrības līdzekļi veidojas no

  • biedrības sniegtajiem pakalpojumiem,
  • fizisko personu biedru naudām,
  • kolektīvo biedru biedru naudām,
  • ziedojumiem.

Biedrības sniegtie pakalpojumi:

  • Autotehniskie slēdzieni un konsultācijas.

Biedrības atbalstītie pasākumi:

  • atbalsts Autotransporta inženierijas profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmu realizācijai Rīgas Tehniskajā universitātē.

Kontakti: auto@rtu.lv; .

Rekvizīti:

Biedrība Autotransporta profesionālās kompetences centrs, Ķīpsalas ielā 6b, Reģ.Nr. 40008279416; Swedbank, as; HABALV22, konts LV15HABA0551045552693.

 

Latvian

Slider