APKC

Nākamie kursi:

No 2022. gada 15. februāra attālināti (ZOOM) septiņas nedēļas otrdienās, ceturtdienās un piektdienās 18:15 līdz 20:45 vai 21:45 (atkarībā no konkrētās dienas plānojuma).

Autopārvadātāju - uzņēmēju profesionālās kompetences kursi, ja uz auto@rtu.lv pieteikumu atsūtīs vismaz 10 kursanti. Informācija par kursiem būs šeit.

 

Biedrība “Autotransporta profesionālās kompetences centrs” (APKC) ir  RTU Automobiļu katedras darbinieku dibināta biedrība ar mērķiem:

 1. organizēt un veikt apmācību un seminārus satiksmes drošības u.c. autotransporta jomās;
 2. organizēt projektus un piedalīties projektos transportlīdzekļu ilgtspējīgas, drošas un efektīvas izmantošanas nodrošināšanai;
 3. sniegt konsultācijas un atzinumus atbilstoši biedrības biedru profesionālajai kvalifikācijai;
 4. atbalstīt augstāko izglītību autotransportā.

Atšķirībā no biedrības MOBITAC, biedrības statūti paredz plašāku biedru loku - jebkura rīcībspējīga fiziska persona ar augstāko vai profesionālo izglītību autotransporta nozarē vai augstāko izglītību un vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredzi autotransportā un juridiska persona, ja tā vismaz trīs gadus ir veikusi uzņēmējdarbību autotransportā.

Biedrības līdzekļi veidojas no

 • biedrības sniegtajiem pakalpojumiem,
 • fizisko personu biedru naudām,
 • kolektīvo biedru biedru naudām,
 • ziedojumiem.

Biedrības sniegtie pakalpojumi:

 • Autopārvadātāju uzņēmēju profesionālās kompetences kursi
 • Autotehniskie slēdzieni un konsultācijas.

Biedrības atbalstītie pasākumi:

 • atbalsts Autotransporta profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmu realizācijai Rīgas Tehniskajā universitātē.

Biedrība aicina ziedot projektiem:

 • autotransporta laboratoriju iekārtošanai Ķīpsalā;
 • apmācības materiālu sagatavošanai un izdošanai;
 • automobiļu transporta studentu stipendijām aicinām ziedot caur RTU Attīstības fondu.
 • Biedrībai APKC nav sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet tāds ir RTU Attīstības fondam (vienmēr vērts pārbaudīt pirms ziedošanas).

Kontakti: auto@rtu.lv; .

Rekvizīti:

Biedrība Autotransporta profesionālās kompetences centrs, Ķīpsalas ielā 6b, Reģ.Nr. 40008279416; Swedbank, as; HABALV22, konts LV15HABA0551045552693.

 

Latvian

Slider