Autotransporta līdzekļu remonta speckurss

Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas automobiļa detaļu un konstrukciju atjaunošanas tehnoloģijās.

Izvirzītā mērķa sasniegšanai, noteikti sekojoši uzdevumi:

 • Teorētiski pamatot atjaunošanas un remonta tehnoloģiju, to kvalitāti, izmantojot esošās un zinātniski pamatotās tehnoloģijas;
 • Apgūt procesu zinātniski eksperimentālo izpēti un optimizāciju.

Studiju priekšmets izveidots padziļinātu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanai automobiļu remonta jomā. Studiju priekšmets sastāv no trijām daļām. Katra no studiju priekšmeta daļām veltīta noteiktu uzdevumu risināšanai.

Studiju priekšmeta 1. daļa veltīta sekojošai tematikai:

 • turbomotoru barošanas sistēmas īpatnības,
 • stūres mehānismu konstrukciju analīze,
 • jaunāko automobiļu pārnesumkārbu konstrukcijas un raksturīgāko defektu analīze,
 • dažādu automobiļu transmisijas mezglu bojājumu analīze un iespējamās atjaunošanas metodes,
 • automobiļu transmisijas un balstiekārtas elementu parametru zinātniski eksperimentālā izpēte un optimizācija.

Studiju priekšmeta 2. daļa veltīta sekojošai tematikai:

 • automobiļu motora mezglu elementu bojājumi un to atjaunošanas metodes, bojājumu cēloņi,
 • Latvijā sastopamo remonta tehnoloģiju un atjaunošanas metožu analīze un novērtējums,
 • automobiļu motora parametru zinātniski eksperimentālā izpēte un optimizācija,

Studiju priekšmeta 3. daļa veltīta sekojošai tematikai:

 • automobiļu virsbūves,
 • nesošās konstrukcijas,
 • kravas kastes,
 • piekabes, to konstrukciju izgatavošanas tehnoloģijas un materiāli,
 • automobiļu konstrukciju elementu atjaunošana, tehnoloģijas un iekārtas,
 • automobiļu konstrukcijas elementu parametru zinātniski eksperimentālā izpēte un optimizācija.

 

Foto galerija "Automobiļu remonts"

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider