MOBITAC

Informācija par kursiem:

Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība (autoskolu pasniedzējiem un instruktoriem)

 

Biedrība “Mobilitātes izglītības un tehnoloģiju attīstības centrs” (MOBITAC) ir RTU Automobiļu katedras darbinieku dibināta biedrība ar mērķiem:

 1. atbalstīt un veicināt augstāko izglītību autotransporta specialitātē;
 2. organizēt un realizēt profesionālās kompetences paaugstināšanas apmācību auto-tehniskās, autopārvadājumu, satiksmes drošības, u.c. mobilitātes jomās;
 3. organizēt un veikt tehniskos, pārvadājumu un satiksmes drošības pētījumus, organizēt seminārus, konferences un citus profesionālus pasākumus;
 4. sniegt atzinumus un konsultācijas atbilstoši biedrības biedru profesionālajai kvalifikācijai;
 5. izdot un izplatīt profesionālus un izglītojošus materiālus;
 6. veicināt ilgtspējīgas mobilitātes tehnoloģiju attīstību.

Biedrības biedri ir fiziskas personas ar augstāko izglītību autotransporta nozarē un ja tā vismaz trīs gadus ir strādājusi augstākajā autotransporta izglītībā.

Biedrības līdzekļi veidojas no

 • biedrības sniegtajiem pakalpojumiem,
 • biedru naudām,
 • ziedojumiem.

Biedrības sniegtie pakalpojumi:

 • Autovadīšanas pasniedzēju un instruktoru kursi (kursu mājaslapa);
 • Autotehniskie slēdzieni un konsultācijas.

Biedrības atbalstītie pasākumi:

 • atbalsts Automobiļu transporta profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmu realizācijai Rīgas Tehniskajā universitātē.

Biedrības ziedotāju saraksts atsevišķā lapā.

Biedrība aicina ziedot projektiem:

 • Automobiļu transporta laboratoriju iekārtošana Ķīpsalā;
 • Apmācības materiālu sagatavošanai un izdošanai;
 • Pētniecībai;
 • Automobiļu transporta studentu stipendijām aicinām ziedot caur RTU Attīstības fondu.

Kontakti: auto@rtu.lv; 29245628.

 

Rekvizīti:

Biedrība Mobilitātes izglītības un tehnoloģiju attīstības centrs, Paula Valdena ielā 1, Reģ.Nr. 40008264181; Swedbank, as; HABALV22, konts LV16HABA0551043833932.

 

Latvian

Slider