Vispārējā socioloģija

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • apgūt nepieciešamās pamatkompetences, lai varētu izprast sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas galvenās likumsakarības,
 • gūt izpratni par sociālās rīcības, mijiedarbības un sociālo attiecību mehānismiem,
 • apgūt prasmi analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos sociālos procesus.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Kas ir socioloģija?.
 • Ieskats mūsdienu socioloģiskajās teorijās.
 • Kultūra un sabiedrība.
 • Sociālā struktūra.
 • Socializācija un deviācija.
 • Stratifikācija un sabiedrības šķiriskā struktūra.
 • Dzimumnevienlīdzība.
 • Etniskā un rasu nevienlīdzība.
 • Sociālie institūti: ģimene, reliģija, izglītība.
 • Sociālās izmaiņas.
 • Socioloģisko pētījumu projektēšana un datu vākšanas metodes.

Studiju rezultātā studenti

 • Izprot sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas galvenās likumsakarības,
 • spēj atpazīt un salīdzināt galvenās socioloģiskās teorijas,
 • prot pielietot šīs teorijas mūsdienu sabiedrībā notiekošo sociālo procesu analīzē,
 • zina galvenos sociālos institūtus, pārzina to struktūru un izprot to funkcionēšanas likumsakarības,
 • spēj atšķirt kvantitatīvās un kvalitatīvās pētīšanas metodes un izvērtēt pētījumos iegūto datu reprezentativitāti.

Studiju priekšmetu "Vispārējā socioloģija" nodrošina RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider